Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Firma konsultingowa Resulto Sp.z o.o.

Szukasz finansowania – zwrotnego lub dotacyjnego?

Chcesz wycenić swoje przedsiębiorstwo lub znak towarowy?

Potrzebujesz doradcy, który pomoże Ci rozbudować firmę?

 

Resulto – na styku cyfr i biznesu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

 

Dzięki naszym aplikacjom dotacyjnym i biznes planom rozwinęło się już kilkadziesiąt firm.

Wykonaliśmy wiele trafnych wycen zarówno przedsiębiorstw jak i marek.

Nasze raporty, analizy i prognozy ułatwiają dokonanie wyboru właściwej ścieżki biznesowego rozwoju.

 

Wykonaj pierwszy krok i zadzwoń tel. +48 78 33 66 476.

Nasi partnerzy: