Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Oferta pracy – szukamy specjalisty ds. funduszy europejskich

27.07.2017, Autor:

finanse_wykres-300x225

Resulto Sp. z o.o. Business Consulting  od 2012 roku świadczy profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego: opracowujemy biznes plany, budujemy strategie gospodarcze, pozyskujemy finansowanie (w tym z funduszy unijnych), wyceniamy przedsiębiorstwa i znaki towarowe oraz sporządzamy wielowymiarowe analizy ekonomiczne. W związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy do pracy osoby na stanowisko Specjalista ds. funduszy europejskich.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Ekonomia na co dzień, Zakładanie firmy | Skomentuj »

Tani biznes plan – szukasz takiego?

10.02.2016, Autor:

stock-photo-42829330-presentation

Zarówno osoby planujące założyć działalność gospodarczą, jak i te działające od dawna w biznesie, z pewnością spotkają się z koniecznością sporządzenia biznesplanu. Plan biznesowy (z ang. Business plan) jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Może być sporządzony zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne firmy np. przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień, Zarządzanie, Źródła finansowania | Skomentuj »

W którą stronę zmierzasz Polsko?

10.12.2015, Autor:

pol

Po 25 latach od transformacji ustrojowej Polska, jest jednym z krajów europejskich, które w tym okresie najszybciej rozwijał się gospodarczo. Porównując dochód Polski na mieszkańca, z dochodem na mieszkańca Niemiec – w 1992 r. osiągał on wartość  29%, a w 2015 r. ten stosunek wynosił już 55% – czyli w ciągu 25 lat, prawie dwukrotnie wzrósł dochód Polski, w porównaniu z dochodem mieszkańca Niemiec.

 

Niniejszy artykuł będzie traktował o analizie 25 lat, prognozach na przyszłość oraz propozycjach wyborczych partii rządzącej.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

My, mikrofirmowcy – ciężka praca którą należy docenić

14.11.2015, Autor:

coin-towers-1155329-m

GUS opublikował dane na temat mikroprzedsiępublikowbiorstw – warto docenić znaczenie i rolę polskiej mikro przedsiębiorczości.

Co prawda po raz pierwszy po kilku latach w 2013r. liczba aktywnych mikrofirm zmalała o 1,6 procent, nadal jednak ich liczbę określa się na ponad 1,75 miliona. Liczba pracujących wynosi ok. 3,44 mln, w tym 1,2 mln zatrudnionych osób (pozostali to właściciele i rodziny).
Jeśli pominąć rolników indywidualnych – mikroprzedsiębiorstwa obejmują ponad jedną czwartą miejsc pracy w Polsce. Czytaj całość »

Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień, Zakładanie firmy | Skomentuj »

Wszyscy płacimy za upadek SKOK-ów

14.11.2015, Autor:

oil-1159084-m

Kolejny raz państwo Polskie uczy nieodpowiedzialności swoich obywateli. SKOK-i zostały objęte bankowym funduszem gwarancyjnym dopiero pod koniec 2012 roku, do tego czasu działały bez nadzoru, udzielały nierentownych kredytów (często nielegalnie, w złej intencji i ze szkodą dla Kas) proponując zwykle, na lokatach, wyższe oprocentowanie niż banki komercyjne. Teraz SKOKi upadają, a nierozważni klienci którzy powierzali swoje środki do tych „ryzykownych” instytucji odzyskają swoje środki wraz z należnymi odsetkami z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do banków komercyjnych i ich klientów którzy budowali kapitał bankowego funduszu gwarancyjnego bez współudziału SKOKów (moralnie wątpliwych ale udanych skoków na cudzą kasę). Czytaj całość »

Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Jak rozumieć cash flow? – definicja wskaźnika DSCR (Wskaźnik pokrycia obsługi długu)

12.11.2015, Autor:

kalkulator

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow Statement – CF) prezentuje przepływy gotówkowe zachodzące w przedsiębiorstwie – wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. CF jest narzędziem weryfikacji ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dopełnieniem obrazu rentowności i stanu majątkowego firmy prezentowanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Uzupełnieniem analizy rachunku przepływów pieniężnych jest analiza wskaźnikowa, z uwzględnieniem wskaźnika pokrycia obsługi długu: DSCR.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień, Słownik finansowy | Skomentuj »

Praktyczne problemy realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – organizowanie

15.09.2015, Autor:

more-to-do-817703-m

Osoba pracująca na tym stanowisku, podobnie jak osoby pracujące na innych stanowiskach, napotyka na specyficzne dla danej branży i stanowiska problemy do rozwiązania. W niniejszym artykule, na tle ogólnych funkcji zarządzania, zaprezentowane będą szczególne sytuacje, w których może znajdować się dyrektor finansowy. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Case study, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

13.05.2015, Autor:

tango-couple-silhouette-1158040-m

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. W praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) realizowane jest przez Zarząd Spółki oraz dział personalny i obejmuje: 1/ określenie strategii i polityki personalnej, 2/ określenie celów i metod planowania, 3/ określenie zapotrzebowania na pracowników, 4/ rekrutację i dobór personelu, 5/ ocenę i zasady wynagradzanie pracowników, 6/ doskonalenie personelu, 7/ zapewnienie właściwych warunków pracy oraz 8/ ustanowienie i utrzymanie harmonijnych stosunków społecznych.

 

W każdym z tych procesów napotykane są różne problemy. Jednak jakie są główne problemy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi?

Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)

Praktyczne problemy realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – planowanie

2.05.2015, Autor:

take-a-seat-814604-m

Osoba pracująca na stanowisku dyrektora finansowego, podobnie jak osoby pracujące na innych stanowiskach, napotyka na specyficzne, dla danej branży i stanowiska, problemy do rozwiązania.

W niniejszym artykule, na tle ogólnych funkcji zarządzania, zaprezentowane będą szczególne sytuacje, w których może znajdować się dyrektor finansowy.

Zakres obowiązków dyrektora finansowego obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Case study, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »