Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na OZE – Prosument

Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Ogłoszenie terminu naboru wniosków dotacyjnych – II kwartał 2014 roku. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Beneficjentami będą przede wszystkim osoby fizyczne, JST oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

  • za pośrednictwem NFOŚiGW, pożyczki z dotacjami dla JST, kwota pożyczki z dotacją nie mniejsza niż 1 mln zł,
  • za pośrednictwem banku, nabór wniosków od os. fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • za pośrednictwem WFOŚiGW, nabór wniosków od os. fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

1/ energii elektrycznej,

2/ ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Czytaj więcej o dotacjach na fotowoltaikę

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą (moc do 300 kWt), pompy ciepła oraz kolektory słoneczne (moc do 300 kWt), systemy fotowoltaiczne (moc do 40 kWp), małe elektrownie wiatrowe (moc do 40 kWe), oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 600 mln zł (150 mln zł w formie bezzwrotnej i 450 mln zł w formie zwrotnej) na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 roku.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją (łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych),
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Koszty kwalifikowane

Koszty projektowania instalacji, koszty dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie nfosigw.gov.pl

Więcej informacji o Prosumencie.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy biznes plany, wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE dnia 11.04.2014 o godz. 16:26
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*