Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – harmonogram naborów w 2015 roku

innovation-1156284-m

Dofinansowania z nowej perspektywy nabierają tempa. Również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ogłasza swoje pierwsze konkursy. PARP będzie prowadził swoje nabory oraz nabory, jako instytucja pośrednicząca, w ramach krajowych programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku.

 

btn_wyslij_zapytanie

Jakie własne konkursy planuje PARP?

  • Fundusz pożyczkowy dla kobiet „Pożyczka dla kobiet” – nabór będzie przeprowadzany w trybie ciągłym – do wyczerpania środków. Pożyczki na rozwój oraz rozpoczęcie działalności. Łączna pula w tym naborze, to 20 mln zł. Czytaj więcej o Pożyczka dla kobiet.
  • Wsparcie na uzyskanie grantów – wsparcie w wysokości 35 lub 75 tys. zł. Nabór jest przeznaczony na dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych – refundacja za przygotowanie i złożenie wniosku, gdyż często koszty przygotowania takich wniosków są zbyt wysokie dla sektora MSP. Nabór odbędzie się w trybie zamkniętym. Łączna pula konkursu, to 2 mln zł. Czytaj więcej o Wsparcie na uzyskanie grantów.
  • Duży bon „Wsparcie w ramach dużego bonu” – nabór dotyczy dofinansowania usługi na opracowanie nowego wyrobu/produktu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Nabór odbędzie się w trybie zamkniętym. Łączna pula konkursu, to 4,12 mln zł. Czytaj więcej o Wsparcie w ramach dużego bonu.

Harmonogram PARP w 2015 roku

parp harmonogram 2015 pierwszy

 

 

Jak pozyskać dofinansowanie?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:

 

  • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
  • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Czytaj więcej o tym jak pozyskać fundusze unijne.

 


Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 13.02.2015 o godz. 10:41
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 odpowiedzi do wpisu: Dotacje unijne – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – harmonogram naborów w 2015 roku

Skomentuj

*