Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2015

Dotacje unijne 2015

Dotacje unijne są to środki stanowiące narzędzie realizacji polityki regionalnej UE. Pomagają w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE, poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw. 

 

Z funduszy unijnych mogą korzystać zarówno podmioty gospodarcze, jak i Jednostki Samorządu Terytorialnego. Mnogość programów unijnych (operacyjnych), a także skomplikowane procedury ubiegania się o dofinansowanie i szeroki zakres koniecznej do przygotowania dokumentacji (m.in. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami), wymaga zwykle współpracy Wnioskodawcy z wyspecjalizowanym doradcą.

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowania unijne. Pozyskaliśmy dotacje dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych, m.in. w sektorach medycznym (w tym medycyna estetyczna), tekstylnym, gazowym, motoryzacyjnym, reklamowym, budowlanym, meblarskim.

 

Z naszym wsparciem możecie Państwo skutecznie wnioskować o bezzwrotne wsparcie dotacyjne na rozwój biznesu z dostępnych funduszy europejskich w ramach regionalnych (województwa) i krajowych (centrane) programów operacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, zawierającym najważniejsze informacje dotyczące dotacji unijnych.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Znajdź dotację odpowiednią do Twoich potrzeb – w tabelce znajduje się zestawienie wszystkich, potrzebnych informacji dla poszukujących dofinansowania.

 

Zapoznaj się również z naborami dotacyjnymi w 2016 roku

 …

Terminy planowanych  konkursów na 2015 i 2016 rok – „Harmonogram”, opis i szczegóły naborów w „Opis naborów”. Preferowane będą projekty wpisujące się w inteligentne „Specjalizacje”

Regionalne Programy Operacyjne RPO

HARMONOGRAM 2015 2016 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
RPO dolnośląskie zobacz zobacz zobacz
RPO małopolskie zobacz zobacz zobacz
RPO pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO łódzkie zobacz opis osi I lub II III VIII lub IV lub V lub  IX-XII zobacz
RPO lubelskie zobacz zobacz zobacz
RPO podkarpackie zobacz          zobacz zobacz
RPO mazowieckie zobacz zobacz zobacz
RPO zachodnio – pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO kujawsko – pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO warmińsko – mazurskie zobacz opis osi I lub IV lub  VII lub X.1 lub XII zobacz
RPO podlaskie zobacz zobacz zobacz
RPO świętokrzyskie zobacz  opis osi  III,  III,  IV, VVIVII,  VIII-X,  XI zobacz
RPO śląskie zobacz zobacz zobacz
RPO opolskie zobacz EFRR lub EFS zobacz
RPO lubuskie zobacz zobacz zobacz
RPO wielkopolskie zobacz zobacz zobacz

Krajowe Programy Operacyjne KPO

HARMONOGRAM 2015 2016 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
POIR Inteligentny Rozwój zobacz zobacz zobacz
POPW Polska Wschodnia zobacz zobacz zobacz
POPC Polska Cyfrowa zobacz zobacz zobacz
POIS Infrastruktura i Środowisko zobacz zobacz zobacz
POWER Wiedza Edukacja Rozwój zobacz zobacz zobacz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR zobacz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP zobacz

 

Skontaktuj się z analitykiem Resulto

Wniosek o dofinansowanie - jak pozyskać fundusze unijne

 

Poniżej oferta z niektórymi, wybranymi, aktualnymi konkursami

Aktualne programy unijne (konkursy) – Kwota dofinansowania – Termin złożenia wniosku
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP Pula 1,60 mld zł maj – grudzień 2015
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe inne niż MSP Pula 750 mln zł październik – listopad 2015
Poddziałanie 1.3.1 Wprowadzanie innowacji przez MSP Pula 80 mln zł sierpień – październik 2015
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Pula 460 mln zł wrzesień – październik 2015
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Pula 46,1 mln zł sierpień – grudzień 2015
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Pula 500 mln zł sierpień – wrzesień 2015
Dofinansowanie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 20 000 zł czerwiec – grudzień 2015
RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Pula 163 mln zł IV kw 2015
RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Pula 54 mln zł IV kw 2015
RPO Dolny Śląsk- Poddziałanie 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Pula 9 mln zł IV kw 2015
RPO Dolny Śląsk – Poddziałanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP Pula 107 mln zł IV kw 2015
RPO Dolny Śląsk- Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Pula 19,5 mln zł IV kw 2015
Pożyczka dla kobiet rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą do 40 000 zł kwiecień – grudzień 2015
Pożyczka Jeremie na rozwój i rozpoczęcie działalności MSP do 1 000 000 zł kwiecień – grudzień 2015
Prosument – dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji OZE do 450 000 zł kwiecień – grudzień 2015


Przygotowujemy

  • Pełny wniosek o dofinansowanie,
  • Załączniki do wniosku o dofinansowanie: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko,
  • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

Wspieramy Klientów również w

 

  • przygotowaniu i zwiększeniu szans na dofinansowanie w nadchodzących naborach – audyt możliwości dotacyjnych,
  • rozliczaniu pozyskanych dotacji zgodnie z wytycznymi instytucji pośredniczących,
  • weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez Klienta samodzielnie,
  • wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

Wspieramy średni biznes opracowując projekty o wartościach często przekraczających 10 mln zł. Jednak nie stronimy również od wsparcia młodych przedsiębiorców (start up) i rozwijających się mikro i małych firm, realizujących mniejsze projekty o wartości kilkuset tys. zł.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami dotacyjnymi oraz do pobrania schematu postępowania przy dofinansowaniach: schemat_pozyskiwania_dotacji.pdf

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zapytaj nas o szczegóły: tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz:

 

btn_wyslij_zapytanie