Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne 2017

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o środki unijne. Pozyskaliśmy fundusze unijne dla wielu firm usługowych i produkcyjnych, na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, innowacyjnych, czy badawczo – rozwojowych. Obecnie czas na dotacje unijne 2017 – dzięki naszemu doświadczeniu skutecznie wesprzemy Państwa w aplikowaniu o środki na wybrane inwestycje z regionalnych i krajowych programów operacyjnych. 

.

Jak pozyskać fundusze unijne?

 • Przygotuj pomysł na inwestycję, przeanalizuj zakres i budżet przedsięwzięcia
 • Skontaktuj się z naszym analitykiem (za pomocą formularza lub telefonicznie), który wskaże dostępne nabory wniosków
 • Resulto przeanalizuje możliwości i szanse otrzymania dotacji unijnej
 • Podpisanie umowy o współpracy
 • Przygotowanie przez Resulto dokumentacji aplikacyjnej: wniosek, biznes plan wraz z załącznikami
 • Rozlicz przyznaną dotację unijną, aby fizycznie trafiła na Twoje konto – rozliczenie dotacji krok po kroku
 • schemat pozyskiwania dotacji.

.

Co warto wiedzieć o dotacjach?

 • W obecnym rozdaniu środków unijnych (2014-2020) preferowane są:
  • innowacyjne pomysły i projekty badawczo – rozwojowe (w tym zakresie pomożemy w koncepcji) – adekwatne nabory w harmonogramach regionalnych (wojewódzkie), PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia
  • przedsięwzięcia z krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli nietradycyjnych gałęzi gospodarki
  • projektom z tradycyjnych gałęzi gospodarki będzie trudniej, jednak na nie również udaje się pozyskiwać dofinansowanie bezzwrotne
  • pozostałe projekty można finansować również preferencyjnymi instrumentami finansowymi – np. pożyczki Jeremie
  • dodatkowo dostępna jest oddzielna pula dla obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – m.in. na rozpoczęcie i rozwój firm
 • Wysokość dotacji unijnych uzależniony jest od wielkości podmiotu oraz lokalizacji inwestycji – może wynosić od 25% do 80%
 • Większość konkursów unijnych finansowana jest na zasadzie refundacji (wypłata  środków po zakończeniu realizacji inwestycji), wymagane jest posiadanie środków własnych. W tym celu pomożemy ci, w sporządzeniu wniosków i biznes planów wymaganych przez banki kredytujące
 • Dokumentacja aplikacyjna jest bardziej rozbudowana niż w latach poprzednich – przygotowanie dobrego i skutecznego wniosku o dofinansowanie wymaga najczęściej kilku tygodni wspólnej pracy – dlatego pracę nad wnioskiem najlepiej rozpocząć jeszcze przed ogłoszeniem naboru.
 • lista najpopularniejszych, planowanych naborów dla firm
 • porady dotacyjne.

dotacje unijne 2017 - zapytanie

 .

Wyszukaj dofinansowanie adekwatne do Twoich potrzeb

 • pierwsze dwie kolumny, to harmonogramy (m.in. dotacje unijne 2017), które zostały podzielone na regionalne (dla każdego województwa odrębnie wyszczególnione konkursy) oraz krajowe (ogólnodostępne bez względu na lokalizację inwestycji) – podane są tam planowane konkursy, ich pula, terminy i typ podmiotów mogących aplikować w danym konkursie/naborze
 • kolumna „opis naborów” zawiera dokumenty strategiczne, opisujące szerzej każdy z planowanych konkursów/naborów – dodatkowo, jeśli konkurs zostaje ogłoszony, należy zapoznać się z jego regulaminem, kryteriami wyboru (oceny) oraz listą możliwych do sfinansowania zakupów
 • w kolumnie „specjalizacje” – opis czym są inteligentne specjalizacje, geneza i cel ich powstania oraz wykaz wybranych specjalizacji.

Regionalne Programy Operacyjne RPO

HARMONOGRAM   2017  2016 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
RPO       dolnośląskie zobacz zobacz zobacz
RPO       małopolskie zobacz zobacz zobacz
RPO       pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO       łódzkie zobacz zobacz zobacz
RPO       lubelskie zobacz zobacz zobacz
RPO       podkarpackie zobacz zobacz zobacz
RPO       mazowieckie zobacz zobacz zobacz
RPO       zachodnio – pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO       kujawsko – pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO       warmińsko – mazurskie zobacz zobacz zobacz
RPO       podlaskie zobacz zobacz zobacz
RPO       świętokrzyskie zobacz zobacz zobacz
RPO       śląskie zobacz zobacz zobacz
RPO       opolskie zobacz EFRR lub EFS zobacz
RPO       lubuskie zobacz zobacz zobacz
RPO       wielkopolskie zobacz zobacz zobacz

Krajowe Programy Operacyjne KPO

HARMONOGRAM   2017 2016 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
POIR    Inteligentny Rozwój zobacz zobacz zobacz
POPW  Polska Wschodnia zobacz zobacz zobacz
POPC   Polska Cyfrowa zobacz zobacz zobacz
POIS    Infrastruktura i Środowisko zobacz zobacz zobacz
POWER Wiedza Edukacja Rozwój zobacz zobacz zobacz

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

HARMONOGRAM   2017-2018 2016-2017 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
zobacz zobacz pełny lub skrócony

.

Skontaktuj się z analitykiem Resulto

dotacje unijne 2017 - jak pozyskać fundusze unijne

Poniżej oferta z wybranymi, aktualnymi konkursami

Aktualne programy unijne (konkursy)          –          Kwota dofinansowania    –    Termin złożenia wniosku
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP Pula 1 mld zł marzec – czerwiec
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP dla projektów 300 tys. – 1,5 mln zł Pula 150 mln zł czerwiec – sierpień
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe inne niż MSP Pula 400 mln zł marzec – czerwiec
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny Pula 400 mln zł luty – marzec
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Pula 900 mln zł maj – lipiec
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Pula 65 mln zł czerwiec 2017 – luty 2018
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Pula 750 mln zł listopad 2017 – styczeń 2018
Dofinansowanie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok. 25 000 zł 2017 – 2020
Pożyczka post Jeremie i nowe Jeremie na rozwój i rozpoczęcie działalności MSP do 250 000 zł 2017 – 2020
Dotacje na rozpoczęcie działalności i rozwój firm – obszary wiejskie (PROW) do 300 000 zł 2017 – 2020

Opracowujemy:

 • Kompletną dokumentację aplikacyjną – wniosek wraz z załącznikami (Biznes Plany, Studia Wykonalności, oświadczenia środowiskowe OOŚ, analizy ekonomiczne i finansowe oraz inne wymagane).

 .

Ponadto oferujemy:

 • przygotowanie do planowanych naborów – m.in. audyt dotacyjny
 • rzetelną weryfikację dokumentacji aplikacyjnej przygotowanej przez inną firmę lub Klienta samodzielnie
 • dobór adekwatnej formy finansowania
 • sprawne rozliczanie dotacji unijnych.

.

Realizujemy zlecenia o szerokim przekroju – wspieramy zarówno start up’y, jak i doświadczone podmioty realizujące skomplikowane, milionowe inwestycje.

.

Zapraszamy do współpracy

Szczegóły: tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz:

dotacje unijne - wyślij zapytanie