Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Firma konsultingowa Resulto Sp.z o.o.

Resulto to wrocławska firma konsultingowa wyspecjalizowana w doradztwie analityczno-finansowym dla przedsiębiorstw oraz w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych.

 

Szukasz analityka, analizy? Na stałe lub do jednorazowego zlecenia?

Zbadamy, przemyślimy, przeliczymy – wyniki udostępnimy w przejrzystym opracowaniu.

 

Oferowane usługi obejmują wnikliwe analizy, raporty i prognozy, które ułatwiają dokonanie wyboru właściwej ścieżki biznesowego rozwoju. Dzięki naszym wskazówkom, firmy wzmacniają swoją pozycję rynkową, wypracowują i utrzymują trwałą przewagę konkurencyjną. Zrealizowaliśmy setki projektów doradczych dla przedsiębiorców dolnośląskich oraz operujących w innych rejonach Polski.

 

Każdy biznes jest inny, więc do każdego podchodzimy indywidualnie, zwracając uwagę na istniejące potrzeby i oczekiwania. Zespół konsultantów Resulto z każdym szkoleniem i z każdą kolejną usługą staje się bogatszy o wiedzę i doświadczenia, z którego korzystają nasi nowi Klienci.

 

Podstawą u nas jest rzetelność i fachowość, dzięki czemu Klienci obdarzają nas rosnącym zaufaniem i powierzają do realizacji wielomilionowe projekty.

 

Analizy i finanse mamy we krwi – stale działamy na styku cyfr i biznesu

 

Myślisz, że lepiej wynająć eksperta niż popełnić błąd?

Zapraszamy: tel. +48 78 33 66 476.

Nasi partnerzy: