Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Resulto – profesjonalne doradztwo dla firm

Działamy na styku cyfr i biznesu: analizujemy, prognozujemy i opiniujemy. Wyniki prezentujemy tak jak trzeba – czyli tak, aby Przedsiębiorca osiągnął zamierzony Rezultat (po prostu Resulto).

 

Przygotowaliśmy dla naszych Gości dużo informacji z zakresu analiz, planowania i pozyskiwania finansowania (w tym dotacji unijnych) – szukasz bezpłatnej wiedzy? – kieruj się do Bazy Wiedzy. 

 

Jeżeli nie znajdziesz tam czego szukasz (a chciałbyś sobie lepiej radzić w biznesie) skontaktuj się z nami bo jesteśmy po to aby pomóc.

 

Najczęściej Klienci wynajmują nas do opracowania dobrych biznes planów, wycen przedsiębiorstwa oraz oczywiście do pozyskiwania dotacji dla firm.

 

Mamy w portfolio bardzo różne projekty od małych biznesów gastronomicznych i handlowych po duże projekty deweloperskie, przemysłowe i kulturalne. Wolimy duże Projekty (podobnie jak nasi Klienci) bo to prawdziwy biznes.

 

Czas już działać – Możliwe, że to Twojej firmie teraz pomożemy się rozwinąć.

.

Czekamy na Twój Projekt: Przedstaw nam go

 

Zapraszamy: tel. +48 78 33 66 476.

Nasi partnerzy: