Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Polska 10 lat w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Za niespełna 9 dni będziemy obchodzić 10 rocznicę akcesji. Co zmieniło się przez ten okres? Jakie korzyści odniosła Polska?

Korzyści z członkostwa w UE po 10 latach

W odpowiedzi na te pytania TVP wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zorganizowała konkurs „Ale się zmieniło”, w celu ukazania skali zmian oraz prezentacji najciekawszych projektów. W plebiscycie bierze udział po 5 inwestycji z każdego województwa. Głosowanie potrwa do 29 kwietnia 2014 roku. Wyniki zostaną opublikowane na początku maja 2014 r. Głosować można na stronie www.10latwue.tvp.pl.

W województwie dolnośląskim wyróżnione zostały:

1) Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S8.

2) Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej.

3) Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach.

4) Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań.

5) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach w województwie dolnośląskim.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,