Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

10 milionów złotych na innowacje społeczne

Masz pomysł jak rozwiązać jakiś problem społeczny i jak poprawić jakość życia społeczeństwa? Nie czekaj. Nabór wniosków do II Konkursu Programu Innowacje Społeczne rozpoczął się 10 lutego 2014 r. W ramach Programu planowane jest dofinansowanie projektów dotyczących inicjatyw społecznych i innowacyjnych działań bazujących na zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, które mogą być wykorzystane do rozwiązania problemu społecznego. Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i będzie trwał do 26 marca 2014 r.

II Konkurs Programu Innowacje Społeczne

O wsparcie ubiegać się mogą konsorcja tworzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Liderem konsorcjum w projekcie powinna być organizacja pozarządowa. W ramach programu mogą być dofinansowane badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz wdrożenia wyników fazy badawczej.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono 10 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowanie: 1 mln PLN, minimalna: 50 tys. PLN.

Dofinansowanie w ramach Programu otrzymają projekty:

  1. dotyczące innowacji społecznej, czyli nowego rozwiązania problemu społecznego,
  2. wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w celu stymulowania rozwoju społecznego,
  3. poprawiające jakość życia społeczeństwa,
  4. realizujące współpracę międzysektorową na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym o dużej wartości dodanej,
  5. obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe (faza badawcza) oraz fazę pilotażową.

Źródło:http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/biuletyny

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 20.02.2014 o godz. 10:13
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*