Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

4,5 mld EUR unijnych dotacji na badania i rozwój

W ramach unijnego programu Horyzont 2020 zostanie ogłoszonych 64 konkursów, w których w latach 2014-2020 zostanie przyznane 71,1 mld EUR polskim firmom na inwestycje wspierające badania i innowacje. Z całego budżetu projektu 4,5 mld EUR zostanie przeznaczone na projekty badawcze oraz współpracę przedsiębiorców z placówkami naukowymi, w tym: 700 mln EUR dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz 600 mln EUR dla inwestycji w bezpieczną i czystą energię.

Program opiera się na III filarach:

I-Doskonałość w nauce (24,4mld EUR),

II-Wiodąca pozycja w przemyśle (17 mld EUR),

III-Wyzwania społeczne (29,7mld EUR).

Cechą odróżniającą ten program od poprzednich oferowanych przez unię europejską, jest specjalny instrument, który działa poza regularnymi konkursami, dedykowany dla miko-, małych i średnich firm. Zakłada on, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bez konieczności współpracy z trzema niezależnymi podmiotami z różnych krajów, czego wymagają pozostałe konkursy programu. W ramach tego instrumentu etap badań może zostać dofinansowany do 70% kosztów kwalifikowanych.

Program Horyzont 2020 bardzo szczegółowo określa merytoryczne kryteria projektów konkursowych i rezultaty, jakie będą one musiały przynieść. Z tego powodu nie będzie możliwości dodawania we wnioskach o wsparcie własnych działań wykraczających poza dany temat badawczy. Dodatkowo w programie występuje wyróżnienie na różne fazy trwania projektu, (od studium wykonalności przez opracowanie pomysłu do wdrożenia na rynek). Do kosztów kwalifikowanych uwzględnia się coaching oraz mentoring, co stanowi szansę dla innowacyjnych i rozwijających się firm. Ponadto okres podpisywania umów został skrócony do około 8 miesięcy, licząc od zgłoszenia wniosku oraz przewidziano redukcje kontroli i audytów finansowych w projektach. Wsparcie z projektu na usługi badawcze jest dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowanych na wyzwania społeczne i kluczowe technologie oraz dla wszystkich form innowacji (społeczna, usługi, pionierskie projekty, stymulowanie popytu poprzez zamówienia publiczne, wspomaganie procesu standaryzacji).

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 19.12.2013 o godz. 20:54
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*