Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Aktualne dotacje na innowacje dla firm i przedsiębiorstw

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (w regionach na terenie całego kraju)  oraz na poziomie ogólnokrajowym cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na innowacje tj. nowe produkty i usługi oraz na prace badawczo rozwojowe (B&R). Poniżej aktualne informacje.

..

Programy ogólnopolskie:

– Bank Gospodarstwa Krajowego – Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – konkurs współfinansuje budowę i zakup urządzeń przemysłowych (np. tworzenie nowych zakładów produkcyjnych) realizowanych w oparciu o uprzednio przeprowadzone badania przemysłowe i rozwojowe,

NFOŚiGW – konkurs Sokół (5.12) – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe obliczone na opracowanie ekoninowacji – dotacja do 70-80% – Harmonogram: 17.02.2020r. do 29.05.2020r.

NCBR – Szybka ścieżka (1.1.1) – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe mające istotne znaczenie dla całej krajowej gospodarki, aktualny nabór 7 lutego–1 czerwca 2020 r.

PARP – Badania na rynek – konkurs współfinansuje zakup maszyn i urządzeń oraz budowę obiektów niezbędnych do wdrożenia wyników uprzednio przeprowadzonych badań,

PARP – BON na innowacje (etap usługowy oraz etap inwestycyjny) – konkurs współfinansuje realizację prac badawczych zleconych dla instytucji naukowych (najczęściej uczelni politechnicznych),

 

Województwo wielkopolskie:

– na wrzesień 2019 zaplanowany jest nabór (1.5.2) na prowadzenie inwestycji obliczonych na wprowadzenie na rynek nowych produktów lub procesów produkcyjnych. Typowy konkurs na nowe produkty i usługi.

Dofinansowanie:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%,

− Średnie przedsiębiorstwa: 35%.

Nie ma jeszcze ogłoszenia ale poniżej link do poprzedniego/podobnego konkursu  https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275

..

Województwo łódzkie:

– na lipiec – wrzesień 2019 ogłoszony jest nabór (2.3) na Innowacje w MŚP tj.  inwestycje obliczone na wprowadzenie na rynek nowych produktów lub procesów produkcyjnych. Typowy konkurs dotacyjny na nowe produkty i usługi (w tym ekoinnowacje).

Dofinansowanie:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%,

− Średnie przedsiębiorstwa: 45%,

Ogłoszenie do konkursu: Link

..

Województwo dolnośląskie:

– konkurs 1.2. – wrzesień 2019 – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe wraz z faza opracowania prototypów.

..

Województwo opolskie:

– Poddziałanie 2.1.2  – zaplanowany na wrzesień 2019 –  Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.  Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B). Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E). Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Dofinansowanie:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %,

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

– Projekty objęte pomocą de minimis – Mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.

Nie ma jeszcze ogłoszenia ale poniżej link do poprzedniego/podobnego konkursu https://rpo.opolskie.pl/?p=17653

..

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy również sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

dotacje na innowacje - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 7.05.2019 o godz. 22:03
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*