Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Aktualne dotacje na innowacje dla firm i przedsiębiorstw

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Rok 2021 wyznacza początek nowej perspektywy dotacyjnej – niestety zanim się ona rozkręci minie wiele miesięcy. NA ten moment harmonogramy konkursów dotacyjnych na 2021 świeca pustkami ale pojedyncze konkursy w nich znajdziemy.

..

Programy ogólnopolskie:

NCBR – Szybka ścieżka (1.1.1) – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe mające istotne znaczenie dla całej krajowej gospodarki, aktualny nabór 22 marca – 4 maj 2021 r. 

.

PARP – Badania na rynek – konkurs współfinansuje zakup maszyn i urządzeń oraz budowę obiektów niezbędnych do wdrożenia wyników uprzednio przeprowadzonych badań, najbliższy nabór od 13.01.2021 do 17.02.2021 r.

.

Ciekawym  projektem dla zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii jest projekt realizowany przez NFOŚiGW – ENERGIA  PLUS . Projekt realizowany do 17.12.2021 r.

 

Województwo wielkopolskie:

-na 2021 r. nie ma zaplanowanych naborów, wyczerpane środki z poprzedniej perspektywy dotacyjnej.

-planowany harmonogram  na 2021 r. świeci pustkami

Nowe nabory prawdopodobnie zostaną ogłoszone po przyjęciu nowej perspektywy dotacyjnej. W naszej ocenie nowych konkursów dotacyjnych (szeroko dostępnych)  nie należy oczekiwać przed jesienią roku 2021. Więcej o nowej perspektywie: link

..

Województwo łódzkie:

-na 2021 r. nie ma zaplanowanych naborów, wyczerpane środki z poprzedniej perspektywy dotacyjnej.

-planowany harmonogram  na 2021 r. świeci pustkami

Nowe nabory prawdopodobnie zostaną ogłoszone po przyjęciu nowej perspektywy dotacyjnej. W naszej ocenie nowych konkursów dotacyjnych (szeroko dostępnych)  nie należy oczekiwać przed jesienią roku 2021. Więcej o nowej perspektywie: link

..

Województwo dolnośląskie:

– jedyny planowany  konkurs w 2021 r. to –  1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP (ograniczenie do regionu wałbrzyskiego), Planowanie opublikowanie ogłoszenia o zasadach naboru 01.06.2021 r. a planowany termin  rozpoczęcia składania wniosków 07.2021 r. (kwota planowana na dofinansowanie  to ok 4 000 000 zł)

..

Województwo opolskie:

-na 2021 r. nie ma zaplanowanych naborów, wyczerpane środki z poprzedniej perspektywy dotacyjnej.

-planowany harmonogram  na 2021 r. świeci pustkami

Nowe nabory prawdopodobnie zostaną ogłoszone po przyjęciu nowej perspektywy dotacyjnej. W naszej ocenie nowych konkursów dotacyjnych (szeroko dostępnych)  nie należy oczekiwać przed jesienią roku 2021. Więcej o nowej perspektywie: link.

 

Województwo Lubuskie

-na 2021 r. nie ma zaplanowanych naborów, wyczerpane środki z poprzedniej perspektywy dotacyjnej.

-planowany harmonogram  na 2021 r. świeci pustkami, jedyny planowany nabór to działanie 1.4 Promocja gospodarcza regionu – termin ogłoszenia marzec 2021 r.

Nowe nabory prawdopodobnie zostaną ogłoszone po przyjęciu nowej perspektywy dotacyjnej. W naszej ocenie nowych konkursów dotacyjnych (szeroko dostępnych)  nie należy oczekiwać przed jesienią roku 2021. Więcej o nowej perspektywie: link

 

Województwo Śląskie 

na 2021 r. nie ma zaplanowanych naborów, wyczerpane środki z poprzedniej perspektywy dotacyjnej.

-planowany harmonogram  na 2021 r. świeci pustkami,

Nowe nabory prawdopodobnie zostaną ogłoszone po przyjęciu nowej perspektywy dotacyjnej. W naszej ocenie nowych konkursów dotacyjnych (szeroko dostępnych)  nie należy oczekiwać przed jesienią roku 2021. Więcej o nowej perspektywie: link

—–

W pozostałych województwach sytuacja  podobna.  Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość lub jeżeli to możliwe skorzystać z projektów ogólnopolskich opisanych na wstępie. Istnieje ciągle możliwość korzystania z preferencyjnych – nisko oprocentowanych pożyczek.

 

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy również sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,