Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Aktualne dotacje na innowacje dla firm i przedsiębiorstw

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (w regionach na terenie całego kraju)  oraz na poziomie ogólnokrajowym cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na innowacje tj. nowe produkty i usługi oraz na prace badawczo rozwojowe (B&R). Poniżej aktualne informacje.

..

Programy ogólnopolskie:

– Bank Gospodarstwa Krajowego – Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – konkurs współfinansuje budowę i zakup urządzeń przemysłowych (np. tworzenie nowych zakładów produkcyjnych) realizowanych w oparciu o uprzednio przeprowadzone badania przemysłowe i rozwojowe,

– NFOŚiGW – konkurs Sokół (5.12) – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe obliczone na opracowanie ekoninowacji – dotacja do 70-80% – Harmonogram: 2019-06-03  – 2019-10-31.

– NCBR – Szybka ścieżka (1.1.1) – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe mające istotne znaczenie dla całej krajowej gospodarki,

– PARP – Badania na rynek – konkurs współfinansuje zakup maszyn i urządzeń oraz budowę obiektów niezbędnych do wdrożenia wyników uprzednio przeprowadzonych badań,

– PARP – BON na innowacje (etap usługowy oraz etap inwestycyjny) – konkurs współfinansuje realizację prac badawczych zleconych dla instytucji naukowych (najczęściej uczelni politechnicznych),

 

Województwo wielkopolskie:

– na wrzesień 2019 zaplanowany jest nabór (1.5.2) na prowadzenie inwestycji obliczonych na wprowadzenie na rynek nowych produktów lub procesów produkcyjnych. Typowy konkurs na nowe produkty i usługi.

Dofinansowanie:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%,

− Średnie przedsiębiorstwa: 35%.

Nie ma jeszcze ogłoszenia ale poniżej link do poprzedniego/podobnego konkursu  https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275

..

Województwo łódzkie:

– na lipiec – wrzesień 2019 ogłoszony jest nabór (2.3) na Innowacje w MŚP tj.  inwestycje obliczone na wprowadzenie na rynek nowych produktów lub procesów produkcyjnych. Typowy konkurs dotacyjny na nowe produkty i usługi (w tym ekoinnowacje).

Dofinansowanie:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%,

− Średnie przedsiębiorstwa: 45%,

Ogłoszenie do konkursu: Link

..

Województwo dolnośląskie:

– konkurs 1.2. – wrzesień 2019 – konkurs współfinansuje projekty badawczo – rozwojowe wraz z faza opracowania prototypów.

..

Województwo opolskie:

– Poddziałanie 2.1.2  – zaplanowany na wrzesień 2019 –  Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.  Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B). Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E). Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Dofinansowanie:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %,

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

– Projekty objęte pomocą de minimis – Mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.

Nie ma jeszcze ogłoszenia ale poniżej link do poprzedniego/podobnego konkursu https://rpo.opolskie.pl/?p=17653

..

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy również sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

dotacje na innowacje - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 7.05.2019 o godz. 22:03
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*