Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Aktualne dotacje na OZE (fotowoltaika)

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (na terenie całego kraju) cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na budowę instalacji fotowoltaicznych (farm i instalacji dachowych – OZE). Poniżej aktualne informacje.

..

Dotacje na OZE (fotowoltaika) 2019

 

dotacje OZE – Województwo podlaskie – trzy konkursy 5.1:

– pierwszy konkurs został już ogłoszony (trwa do końca maja 2019). Istotny wymóg: przeważająca ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w urządzeniach OZE ma być wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne. W przypadku MŚP aplikować skutecznie mogą tylko spore projekty bo wyznaczono dolny limit „kwota dofinansowania musi być wyższa niż 1 000 000 zł” czyli cały projekt musi być jeszcze większy. Dla innych typów wnioskodawców takiego limitu nie wprowadzono.

Kryteria wyboru są w załączeniu (kluczowe kryteria to zdaje się lokalizacja – wieś/blisko terenu natura 2000  i obniżenie wkładu własnego, oraz relatywnie duże ograniczenie zużycia czarnej energii, pozostałe kryteria są chyba mało różnicujące).  Termin tylko do 31 maja 2019 – realne ale trzeba szybko działać.

..

– drugi konkurs ma rozpocząć się w lipcu 2019. Istotny wymóg: budowa instalacji z głównym celem produkcji energii elektrycznej na sprzedaż. Nie ma jeszcze ogłoszenia wiec nie są znane jeszcze kryteria wybór projektów ani inne warunki dopuszczające. Sądząc jednak z kryteriów (obowiązujących w poprzednich konkursach) aplikować skutecznie będą mogli nawet przedsiębiorcy którzy nie mają projektów przygotowanych od strony formalno – prawnej. W konkursie trzeba będzie w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac przygotowawczych i zadeklarować przewidywane terminy uzyskania pozwoleń.

..

– trzeci konkurs ma się rozpocząć we wrześniu 2019. Istotny wymóg: ograniczenie do wnioskodawców typu JST

..

dotacje OZE – Województwo lubelskie – dwa konkursy 4.2 i 5.1 :

– konkurs 5.1. – to klasyczny konkurs na budowę instalacji fotowoltaicznych. Ogłoszenie zaplanowano na grudzień 2019 – początek naboru styczeń 2020. Jest sporo czasu aby się dobrze przygotować ale jak zwykle nie należy zostawiać tego zdania na ostatnią chwilę.

– konkurs 4.2. –  zawiera element kwalifikowalności wydatków na OZE ale w musza być one ponoszone w kontekście poprawy energetycznej przedsiębiorstw (element modernizacji energetycznej przedsiębiorstw).  Ogłoszenie sierpień 2019 – początek naboru wrzesień 2019.

..

dotacje OZE – Województwo opolskie – konkurs 3.4

– konkurs 3.4.  – lipiec 2019 – można kwalifikować inwestycje w wytwarzanie energii z OZE ale tylko jako element poprawy efektywności energetycznej firm. (Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP).

..

dotacje OZE – Województwo śląskie – konkursy 4.1.1 i 4.1.2. Konkurs niej jest jeszcze ogłoszony ale prawdopodobnie będzie ale głównie dla  podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych jak również podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

– Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT”;    1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – termin grudzień 2019,

– Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Południowy”  ; 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; termin wrzesień  2019;

..

Województwo dolnośląskie – brak konkursu

..

Województwo wielkopolskie – brak konkursu.

..

Ogólnopolskie – Agroenergia

– dotacja 40% kosztów (lub pożyczka do 100% kosztów),

– dostępność tylko dla rolników indywidualnych (posiadacz lub dzierżawca gruntów do 300 h i musi mieszkać w danej lokalizacji co najmniej 5 lat),

– nabór ciągły do grudnia 2019 (liczy się kolejność składania wniosków – im szybciej tym większe szanse na pozyskanie dofinansowania).

.

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

dotacje na innowacje - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 7.05.2019 o godz. 21:31
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*