Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Aktualne dotacje na OZE (fotowoltaika)

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (na terenie całego kraju) cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na budowę instalacji fotowoltaicznych (farm i instalacji dachowych – OZE). Poniżej aktualne informacje.

..

Dotacje na OZE (fotowoltaika) 2019

 

dotacje OZE – Ogólnopolskie – Agroenergia

– dotacja 40% kosztów (lub pożyczka do 100% kosztów),

– dostępność tylko dla rolników indywidualnych (posiadacz lub dzierżawca gruntów do 300 h i musi mieszkać w danej lokalizacji co najmniej 5 lat),

– nabór ciągły do grudnia 2019 (liczy się kolejność składania wniosków – im szybciej tym większe szanse na pozyskanie dofinansowania).

(w tym konkursie Resulto chętnie współpracuje z instalatorami i wykonawcami instalacji fotowoltaicznych realizując hurtowe zlecenia)

.

dotacje OZE – Województwo lubelskie – dwa konkursy 4.2 i 5.1 :

– konkurs 5.1. – to klasyczny konkurs na budowę instalacji fotowoltaicznych. Ogłoszenie zaplanowano na grudzień 2019 – początek naboru styczeń 2020. Jest sporo czasu aby się dobrze przygotować ale jak zwykle nie należy zostawiać tego zdania na ostatnią chwilę.

– konkurs 4.2. –  zawiera element kwalifikowalności wydatków na OZE ale w musza być one ponoszone w kontekście poprawy energetycznej przedsiębiorstw (element modernizacji energetycznej przedsiębiorstw).  Ogłoszenie sierpień 2019 – początek naboru wrzesień 2019.

..

dotacje OZE – Województwo opolskie – konkurs 3.4

– konkurs 3.4.  – lipiec 2019 – można kwalifikować inwestycje w wytwarzanie energii z OZE ale tylko jako element poprawy efektywności energetycznej firm. (Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP).

..

dotacje OZE – Województwo śląskie – konkursy 4.1.1 i 4.1.2. Konkurs niej jest jeszcze ogłoszony ale prawdopodobnie będzie ale głównie dla  podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych jak również podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

– Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT”;    1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – termin grudzień 2019,

– Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Południowy”  ; 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; termin wrzesień  2019;

..

Województwo dolnośląskie – brak konkursu

..

Województwo wielkopolskie – brak konkursu.

..

dotacje OZE – Województwo podlaskie – brak konkursu

..

.

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

dotacje na innowacje - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 7.05.2019 o godz. 21:31
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*