Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

definicja Big Data

Informatyzacja pod koniec XX wieku „zmusiła” przedsiębiorstwa do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Obecnie podmioty gospodarcze, posiadające wielkie zbiory cyfrowych danych, mają problem z ich pełnym i efektywnym wykorzystaniem. Odpowiednim rozwiązaniem jest technologia Big Data.

Po raz pierwszy termin Big Data zaczął się ukazywać na stronach internetowych w 2000 r. John Mashley zasygnalizował, że nadchodzi epoka Big Data, w której bazy danych będą miały coraz bardziej złożony charakter.

Definicja big data

W potocznym użyciu termin Big Data rozumiany jest jako wielki zbiór danych, który zarządzany jest (i operacyjnie wykorzystywany) przy zastosowaniu nowych technologii i architektur, dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.

 

Analitycy firmy Gartner wychwycili 5 atrybutów, które związane są z Big Data:

 

 • objętość (volume)
 • różnorodność (variety)
 • szybkość przetwarzania (velocity)
 • zmienność (variability)
 • złożoność (complexity)

Cechy:

 1. Duża objętość zgromadzonych i przetwarzanych zasobów informacyjnych, przestrzeń wykorzystywana przez zbiory danych Big Data wynosi często ok. 100 terabajtów, zbiory czasami liczone są w petabajtach,
 2. Dodatkowa moc obliczeniowa pozwalająca analizować procesy biznesowe w czasie rzeczywistym,
 3. Przetworzenie danych pochodzących z serwisów webowych, portali społecznościowych, skanerów RFID oraz sensorów zmieniających fizyczne wartości na sygnał elektroniczny (dane niestrukturalne),
 4. Dokonywanie operacji, które służą wyszukiwaniu rekordów odpowiadającym poszukiwanym zależnościom jak i poszukiwanie zależności nieoczekiwanych (niewiadomych, niestandardowych, nowych).

Wymagania sprzętowe:

 1. Zaawansowany system przetwarzania danych,
 2. Obliczeniowy system komputerowy,
 3. Technologia open source.


Te  elementy warunkują, zwykle, uruchomienie pełnej wersji analiz Big Data i wykorzystanie wszystkich funkcji. Najczęściej do korzystania z wielkich zbiorów danych stosuje się platformę pamięci masowej czyli Hadoop, która jest wspomagana oprogramowaniem MapReduce.

Zastosowanie:

Ze względu na wielkość zbiorów danych najczęściej to zagadnienie dotyczy wielkich podmiotów gospodarczych. Raport sporządzony przez Computerworld i IBM Polska przedstawia działy przedsiębiorstw, które korzystają z tej technologii:

 

 • Marketing i sprzedaż – 37%
 • Zarządzanie na szczeblu ogólnym – 19%
 • Finanse i controlling – 14%
 • Logistyka – 4%

 

Przykładowo dla finansów i controllingu praktyczne zastosowanie Big Daty to:

 

 • zarządzanie wierzytelnościami – 40%
 • audyt i controlling budżetów – 20%
 • raportowanie kosztów – 20%
 • inne – 20%

 

Badania przeprowadzone przez EMC Forum 2013 wskazują:

 

 • 39% przedsiębiorców uważa, że Big Data zapewnia sukces firmy
 • 19% przedsiębiorców jest zdania, że dzięki Big Data osiągnęło przewagę konkurencyjną
 • 36% przedsiębiorców sądzi, że wprowadzenie Big Data zwiększy bezpieczeństwo i ochronę posiadanych danych

 

W raporcie Big Data+ przygotowanym przez Computerworld i IBM Polska przedstawiane są badania dotyczące trudności jakie napotykają polskie firmy we wdrożeniu Big Data:

 

 • niedobór wykwalifikowanej kadry specjalistów- 29%
 • wysokie koszty eksploatacji sprzętu- 27%
 • brak jasnego określenia potrzeby/uzasadnienia dla wdrożenia Big Data- 22%
 • skomplikowana technologia, która nie przynosi spodziewanych zysków- 7%

Przepis na sukces Big Data:

 1. Właściwe wykorzystanie i przetwarzanie danych już istniejących (zacznijmy od dobrego wykorzystania tego co już mamy),
 2. Definicja potrzeb biznesowych firmy (zdefiniowana strategia, model biznesu itp.),
 3. Racjonalny wybór sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zespołu analitycznego (przemyślana inwestycja),
 4. Operacyjne wykorzystanie analizy Big Data w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (dane niewykorzystywane szybko tracą na jakości i użyteczności).

Big Data a inne nowinki technologiczne:

Analiza big data to nie jedyne, nowe rozwiązanie technologiczne proponowane na tzw. rynku Business Inteligence. Istnieją także inne, nowe systemy i cech analityki biznesowej:

 

 1. Wizualizacja danych,
 2. Analityka predyktywna,
 3. Mobilność danych,
 4. Chmura obliczeniowa (cloud computing).

Perspektywa rozwoju:

 • Raport IDC prognozuje, że do 2020 r. wielkość globalnych zasobów danych może sięgać 40 ZB (zeltabajtów – 1 ZB to 2^70 bajtów)
 • Rosnaca chęć wykorzystania analizy Big Data, w tym przez MSP m.in. w celu identyfikacji transakcji przeprowadzanych przez firmę oraz innych operacji mających kluczowy wpływ na funkcjonowanie operacyjne i strategiczne podmiotu

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,