Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Analiza PEST – definicja, zalety i procedura przeprowadzania

Analiza PEST jest jedną z podstawowych i najważniejszych metod badania makrootoczenia organizacji (oprócz analizy Pięciu Sił Portera i SWOT). PEST – czyli obszary, na które dzielimy otoczenie, by łatwo je zbadać:

 

 • Political, Economic, Sociocultural, Technological.

 

Niniejszy artykuł traktuje m.in. o zaletach i procedurze przeprowadzania analizy PEST.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Oferta Resulto

.

Zalety analizy PEST

Dzięki przeprowadzeniu analizy PEST:

 

 • dostrzeżesz zagrożenia oraz możliwości biznesowe,
 • zidentyfikujesz kierunek zmian w środowisku biznesowym,
 • unikniesz startowania z projektami, które mogą napotkać potencjalne problemy,
 • uwolnisz się od nieuświadomionych zagrożeń związanych z wejściem na nowy rynek,
 • określisz obiektywny obraz przyszłego środowiska pracy.

 

Jak napisać skuteczny biznes plan?

 

Krok 1

Pierwszym, kluczowym etapem analizy strategicznej PEST jest wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia.

 

W praktyce sprowadza się to do wypisania takich czynników danego segmentu, które znacząco wpływają lub mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa.

 

 • Czynniki polityczne
  • Jaka jest polityka obecnego rządu? Kiedy będą przeprowadzane wybory samorządowe i parlamentarne? Kto ma największe szanse na przejęcie władzy? Jak może się zmienić rząd? Jakie są poglądy kandydatów na temat polityki gospodarczej i polityki dotyczącej prowadzenia działalności?
  • W jakim stopniu rozwinięte są prawa własności? Jak rozwinięte jest zjawisko korupcji i przestępczości zorganizowanej? Jak może się to zmienić i wpłynąć na twoje przedsiębiorstwo?
  • Jakie przepisy prawne lub podatkowe oczekują na zmiany – które z nich mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na firmę?
  • Jakie jest podejście rządu do polityki korporacyjnej? Jaki ma to wpływ i jak może się to zmienić?
  • Czy są jakieś inne czynniki polityczne lub prawne, które prawdopodobnie się zmienią?
 • Czynniki ekonomiczne
  • Jak wygląda obecnie koniunktura gospodarcza? Czy prognozowany jest wzrost, stagnacja czy spadek?
  • Czy kursy kluczowych walut są stabilne?
  • Jaki jest poziom dochodów potencjalnego klienta? Nastąpił spadek czy wzrost – jak to może się zmienić w ciągu najbliższych lat?
  • Jaka jest stopa bezrobocia i aktualny poziom inflacji?
  • Czy łatwo będzie wyszkolić lub zatrudnić wykwalifikowaną siłę roboczą?
  • Czy konsumenci i firmy mają łatwy dostęp do kredytów?
  • Jak globalizacja wpływa na środowisko gospodarcze?
  • Czy są jakieś inne czynniki ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki kulturowo-społeczne
  • Jak wygląda struktura płci i wieku i jaki to ma wpływ na twoje przedsiębiorstwo? Jak struktura może się zmienić? Jak zmiany pokoleniowe mogą wpłynąć na to, co robisz?
  • Jaki jest poziom Twoich osobistych relacji, zdrowia, wykształcenia i dyspozycyjności? Jak to się może zmienić i jaki ma wpływ?
  • Jakie są trendy na rynku w zatrudnianiu i postawy wobec pracy dla różnych grup wiekowych i płci?
  • Jakie postawy, przekonania religijne i styl życia społeczeństwa mogą wpływać na Twój biznes? Czy ostanie lub przyszłe zmiany mogą mieć wpływ na firmę?
  • Jakie są preferencje zakupowe potencjalnych klientów?
  • Czy są jakieś inne czynniki kulturowo-społeczne, które mogą wprowadzić zmiany w Twojej firmie?
 • Czynniki technologiczne
  • Jakie są nowe technologie, które istotnie mogą wpłynąć na branżę lub których ty możesz użyć? Czy konkurencja ma do nich dostęp?
  • Na jakich dziedzinach instytucje badawcze koncentrują swoje badania? Czy jest w nich coś, z czego możesz skorzystać? Jak to wpłynie na twoją działalność?
  • Czy są jakieś inne czynniki technologiczne, które należy wziąć pod uwagę?

 

Analiza PEST mimo częstego stosowania rzadko doprowadzana jest do końca i w pełni wykorzystywana do formułowania lub modyfikowania założeń strategii. Niejednokrotnie ogranicza się ją do dość ogólnego wyliczenia czynników, co jest ważne, ale niewystarczające.

 

Jak pozyskać dotacje unijne?

 

Krok 2

Kolejnym etapem jest ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie organizacji.

 

Oceniamy siłę i prawdopodobieństwo oddziaływania każdego z czynników na nasze przedsięwzięcie i na tej podstawie szacujemy jego wpływ.

 

Krok 3

Ostatni etap to określenie relacji między organizacją a makrootoczeniem – zestawienie danego czynnika z tym, jak wpływa lub może wpłynąć na działalność organizacji.

 

Ocena jakie skutki mogą wywołać oszacowywane czynniki w organizacji, co jest pomocne przy opracowaniu prognoz rozwojowych oraz określaniu misji i celów organizacji.

.

Podsumowanie

 

Analiza strategiczna ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia różne aspekty funkcjonowania organizacji i jej otoczenia. Jeśli brak ci wiedzy na temat metod i narzędzi analizy strategicznej skorzystaj z pomocy analityka, zapraszamy do kontaktu. Planując analizy, każdorazowo należy zastanowić się, jakie informacje będą nam potrzebne. Nie stosujmy zawsze tego samego zestawu metod i narzędzi analitycznych.

.

 • Uwzględnienie szerokiego spektrum analiz nie oznacza, że wszystkie powinniśmy wykonać. Wybierzmy tylko te, których wnioski rzeczywiście wykorzystamy.
 • Pamiętajmy, iż ważnymi analizami są także:
  • badanie beneficjentów i klientów (badanie profilu, potrzeb, preferencji)
  • analizy finansowe (bilansu i rachunku wyników, kosztów, przychodów, efektywności)
  • analiza konkurencji.

.

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy, Zakładanie firmy dnia 29.06.2015 o godz. 09:47
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*