Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Analiza rynku reklamy zewnętrznej (outdoor, out of home) w Polsce 2000 – 2014

Według raportu PWC, reklama zewnętrzna (outdoor, ooh), to 6% całego rynku reklamy w Polsce. W najbliższych latach prognozowane jest utrzymanie takiego udziału. Jednak rynek reklamy zewnętrznej miał swoje „wzloty i upadki”, których konsekwencje widać obecnie.

 

W poprzednim artykule opisywaliśmy historię reklamy zewnętrznej na świecie i przede wszystkim w Polsce. W niniejszym artykule przedstawimy obraz rynku w latach 2000 – 2014.

btn_wyslij_zapytanie

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce w latach 2000 – 2009

Dla reklamy zewnętrznej, rok 2000, okazał się ostatnim okresem dobrej koniunktury. Przyczyną takiego stanu rzeczy było wprowadzenie, w styczniu 2001, zakazu reklamowania na Billboard’ach wyrobów tytoniowych, a następnie we wrześniu – analogicznego zakazu reklamy piwa. W związku z tym w 2001 roku wydatki na reklamę zewnętrzną zaczęły się gwałtownie kurczyć. Udziały tego medium w rynku reklamowym spadły o około 2% (największy spadek wśród wszystkich klas mediów). Rok 2002 nie przyniósł widocznych zmian na lepsze – wolumen inwestycji na reklamę zewnętrzną był zbliżony do poziomu z 2001 roku. Dopiero w 2003 roku rynek outdoorowy – podobnie jak pozostałe klasy mediów – odbił się od dna i odnotował niewielki wzrost w porównaniu do 2002. Od tego czasu do końca roku 2008 wartość polskiego rynku reklamy zewnętrznej nieprzerwanie rosła. Niespodziewane załamanie nastąpiło w 2009 roku, kiedy cały rynek reklamowy, w tym również rynek out-of-home (OOH), boleśnie odczuł skutki światowej recesji gospodarczej.

Wartość rynku outdoorowego netto w Polsce w latach 2003-2009 (w mln zł), źródło: IGRZ.

rynek reklamy zewnetrznej w polsce 1

Od 2003 roku, do końca roku 2008, wartość polskiego rynku reklamy zewnętrznej (outdoor) nieprzerwanie rosła. Niespodziewane załamanie nastąpiło w 2009 roku, kiedy cały rynek reklamowy, w tym również rynek out-of-home (OOH), boleśnie odczuł skutki światowego kryzysu gospodarczego.

 

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce po 2009 roku

Rok 2009 był początkiem spadków na polskim rynku OOH. Od tego czasu, rynek reklamy out-of-home w Polsce, z roku na rok odnotowuje coraz mniejsze przychody ze sprzedaży.

 

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce w 2009 roku zdominowany był przez pięciu graczy, którzy razem posiadali około 85% udziałów w tym rynku. Do „wielkiej piątki” należały następujące podmioty: Art Marketing Syndicate, Grupa Ströer, Cityboard Media Sp. z o.o., News Outdoor Poland Sp. z o.o. oraz Clear Channel Poland Sp. z o.o. Pozostali dostawcy reklamy zewnętrznej generowali około 15% przychodów outdoorowych. Liderem branży out-of-home w Polsce była spółka Art Marketing Syndicate z prawie 30% udziałem w rynku. Pozycję wicelidera zajmowała Grupa Ströer, której udział w łącznych przychodach OOH wynosił około 20%. Na trzecim miejscu plasowała się firma Cityboard Media, generująca prawie 15% łącznej wartości sprzedaży reklamy zewnętrznej. Tuż za nią „podążał” News Outdoor Poland z udziałem na poziomie 12%, a ostatnia pozycja wśród „wielkiej piątki” należała do spółki Clear Channel Poland wytwarzającej około 10% inwestycji na OOH.

 

W ciągu kolejnych lat sytuacja zmieniła się nieznacznie – m. in. w 2010 roku Grupa Ströer wykupiła należącą do Ruperta Murdocha spółkę News Outdoor Poland, przez co zwiększyły się jej udziały rynkowe.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce obecnie – 2013

Obecnie (na koniec 2013 roku) rynek reklamy zewnętrznej w Polsce jest zdominowany przez czterech graczy, którzy razem posiadają około 80% udziałów w tym rynku. Do „wielkiej czwórki” należą następujące podmioty:

 

  • Art Marketing Syndicate (AMS),
  • Grupa Ströer,
  • Cityboard Media Sp. z o.o. (Cityboard Media), oraz
  • Clear Channel Poland Sp. z o.o. (CCP).

 

Pozostali dostawcy reklamy zewnętrznej generowali około 20% przychodów outdoorowych. Odnotowali oni również wzrost udziałów w branży w stosunku do lat ubiegłych, w których wartość tych udziałów nie przekraczała 10%. Należy jednak pamiętać, iż to zwiększenie udziałów  nastąpiło w nieco sztuczny sposób, ponieważ było spowodowane przystąpieniem, do IGRZ, nowych członków.

 

Największe udziały w rynku out-of-home w Polsce posiadają dwie firmy: spółka Art Marketing Syndicate (AMS) – posiadająca około 53% wszystkich, polskich nośników oraz Grupa Ströer – posiadająca około 17% nośników. Na trzecim miejscu plasowała się firma Clear Channel Poland (CCP) – posiadająca około 10% wszystkich nośników reklamy zewnętrznej w Polsce. Z kolei, tuż za podium, z około 75 nośników, uplasowała się firma Cityboard Media.

 

Ilość nośników przełożyła się na wielkość przychodów w 2013 roku – AMS posiadała 30% udziałów w rynku, z kolei Ströer 20%.

 

Wielkość sprzedaży branży OOH w Polsce zamknęła się w roku 2013 kwotą w wysokości 483,452 mln zł i była mniejsza, niż w roku ubiegłym, o około 14%. W ciągu ostatnich pięciu lat, wielkość sprzedaży w reklamie OOH, zmniejszyła się o około 20%.

 

Wartość sprzedaży rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w latach 2009 – 2013 (w mln zł), źródło IGRZ.

rynek reklamy zewnetrznej w polsce 2

 

Patrząc na powyższe dane widać duży spadek sprzedaży w ostatnich dwóch latach (2012 i 2013), chociaż wcześniejsze prognozy dla tego okresu były dość pozytywne i optymistyczne.

Przyczyny spadku sprzedaży na polskim rynku reklamy zewnętrznej

Można mówić o dwóch głównych przyczynach – 1/ na skutek polityki zakupowej domów mediowych, która spowodowała niekorzystny dla branży spadek średnich cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy, 2/ w związku z ograniczeniem wydatków na reklamę OOH w takich sektorach, jak „telekomunikacja” oraz „żywność”. W wypadku „telekomunikacji” średnie wydatki na reklamę OOH wynosiły w ostatnich pięciu latach blisko 80 milionów złotych rocznie, a w samym roku 2013 tylko niecałe 58 milionów (w latach 2009 i 2010 ponad 90 milionów złotych). A Euro 2012, największa, jak dotychczas, impreza sportowa w Polsce, nie wniosło oczekiwanych środków finansowych, a w miastach-organizatorach ograniczyło możliwości korzystania ze standardowych nośników reklamy.

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce 2014-2016 – prognoza

W latach 2014 – 2016, branżę OOH czekają istotne zmiany: zakończenie badań rynku OOH, realizacja koncesji na budowę nowoczesnych wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi typu city light w Warszawie (ponad pięć tysięcy powierzchni ekspozycyjnych nowej generacji wpłynie na wizerunek i „krajobraz reklamowy” stolicy oraz wymusi pożądane dla rynku OOH zmiany), zmiany prawa związanego z korzystaniem z przestrzeni publicznej dla celów reklamy i sadowienia nośników reklamy (najmniej przewidywalne).

 

Mając na uwadze powyższe, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, prognozuje, że trzy wspomniane wyżej lata mogą przybliżyć polski rynek OOH do najlepszych rozwiązań europejskich i światowych, także w zakresie wykorzystania najnowszych technologii. Technologii, których finansowanie na obecnym poziomie wykorzystania rynku OOH w Polsce jest niemożliwe.

 

Źródło: artykuł opracowany (za zgodą autorki) przez Resulto Sp. z o.o. w oparciu o pracę dr inż. Grażyny Wójcik „Analiza ekonomiczna Grupa Ströer” oraz badań Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

 

Poznaj Zespół Resulto

Czytaj więcej o analizie Grupy Stroer – jednego z liderów rynku reklamy zewnętrznej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Ekonomia na co dzień dnia 7.11.2014 o godz. 14:23
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Analiza rynku reklamy zewnętrznej (outdoor, out of home) w Polsce 2000 – 2014

Skomentuj

*