Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Atrakcyjne pożyczki dla firm na odnawialne źródła energii

Od 2014 roku firmy mają dodatkową możliwości uzyskania dofinansowania, na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, w formie niezwykle atrakcyjnej pożyczki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Bocian oferuje 420 000 mln PLN do rozdysponowania w ciągu 4 lat. Powstał on w celu zwiększenia produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Program Bocian – pożyczki na odnawialne źródła energii

Warunki

Pożyczki te mają cechy podobne do finansowania udzielanego przez banki komercyjne na warunkach rynkowych. Właściwości opisywanych pożyczek są na następujące:

– środki z pożyczki pozwalają sfinansować do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji,

– minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł., a maksymalna 40 mln zł,

– oprocentowanie to stawka WIBOR minus 1%, jednak nie może to być mniej niż 2%,

– okres udzielenia pożyczki to maksymalnie 15 lat,

– okres karencji to maksymalnie 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Cel pożyczki

Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą zostać przeznaczone na takie inwestycje jak: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, systemy geotermalne, elektrownie wodne, ciepłownie biomasowe, biogazownie oraz wysokosprawną kogenerację biomasową. Charakterystyczne jest to, że mają być to projekty o tzw. rozproszonym charakterze – tj. odznaczające się stosunkowo niewielką mocą w porównaniu do dużych przedsięwzięć realizowanych na tym rynku.

Nasi klienci

Resulto, jako doradca, już zarekomendował wielu swoim klientom tą formę dofinansowania. Klienci wybierając preferencyjny sposób pozyskiwania środków, uzyskali znaczne oszczędności w postaci niższych kosztów odsetkowych oraz braku konieczności ustawiania zabezpieczenia. Nasi Klienci uzyskali pozytywne decyzje pożyczkowe na dofinansowanie działalności również z programu pożyczkowego JEREMIE.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,