Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Atrakcyjne pożyczki dla firm na odnawialne źródła energii

Od 2014 roku firmy mają dodatkową możliwości uzyskania dofinansowania, na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, w formie niezwykle atrakcyjnej pożyczki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Bocian oferuje 420 000 mln PLN do rozdysponowania w ciągu 4 lat. Powstał on w celu zwiększenia produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Program Bocian – pożyczki na odnawialne źródła energii

Warunki

Pożyczki te mają cechy podobne do finansowania udzielanego przez banki komercyjne na warunkach rynkowych. Właściwości opisywanych pożyczek są na następujące:

– środki z pożyczki pozwalają sfinansować do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji,

– minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł., a maksymalna 40 mln zł,

– oprocentowanie to stawka WIBOR minus 1%, jednak nie może to być mniej niż 2%,

– okres udzielenia pożyczki to maksymalnie 15 lat,

– okres karencji to maksymalnie 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Cel pożyczki

Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą zostać przeznaczone na takie inwestycje jak: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, systemy geotermalne, elektrownie wodne, ciepłownie biomasowe, biogazownie oraz wysokosprawną kogenerację biomasową. Charakterystyczne jest to, że mają być to projekty o tzw. rozproszonym charakterze – tj. odznaczające się stosunkowo niewielką mocą w porównaniu do dużych przedsięwzięć realizowanych na tym rynku.

Nasi klienci

Resulto, jako doradca, już zarekomendował wielu swoim klientom tą formę dofinansowania. Klienci wybierając preferencyjny sposób pozyskiwania środków, uzyskali znaczne oszczędności w postaci niższych kosztów odsetkowych oraz braku konieczności ustawiania zabezpieczenia. Nasi Klienci uzyskali pozytywne decyzje pożyczkowe na dofinansowanie działalności również z programu pożyczkowego JEREMIE.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania dnia 5.12.2013 o godz. 23:03
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*