Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacja 40% lub pożyczka dla rolnika na OZE – Agroenergia

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił programu priorytetowy Agroenergia przeznaczony na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w rolnictwie indywidualnym.

Kluczowe cechy konkursu:

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE dnia 4.08.2019 o godz. 13:05
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Podstawowe wskaźniki wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to niesłychanie złożony proces. Umiejętnie przeprowadzona jest w stanie zobrazować rzeczywistą wartość firmy. Przygotowując się do analizy finansowej przedsiębiorstw, warto zwrócić uwagę na kilka wskaźników finansowych.

(więcej…)

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Słownik finansowy, Źródła finansowania dnia 17.07.2019 o godz. 12:07
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elektrobudowa) – cz.3

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

(więcej…)

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii dnia 1.06.2019 o godz. 11:13
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elekrobudowa) – cz.2

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

(więcej…)

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień dnia 25.05.2019 o godz. 11:04
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elektrobudowa) – cz.1

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ, przy wycenie, mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne (niepewne) informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

(więcej…)

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień dnia 17.05.2019 o godz. 10:58
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Aktualne dotacje na innowacje ekologiczne dla przedsiębiorstw (ekoinnowacje)

.Innowatorzy pracujący nad innowacjami  .sprzyjającymi zasobooszczędnej i .niskoemisyjnej gospodarce (ekoinnowacje, .projekty prośrodowiskowe) w .ogólnodostępnych konkursach .(regionalnych i centralnych) muszą .rywalizować z silną konkurencją z .wszystkich obszarów gospodarki. .jednak łatwiej dostępne środki. Projekty .ekologiczne efektywnie wspiera NFOŚiGW.

..

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 9.05.2019 o godz. 11:30
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Aktualne dotacje na innowacje dla firm i przedsiębiorstw

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (w regionach na terenie całego kraju)  oraz na poziomie ogólnokrajowym cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na innowacje tj. nowe produkty i usługi oraz na prace badawczo rozwojowe (B&R). Poniżej aktualne informacje.

..

(więcej…)

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 7.05.2019 o godz. 22:03
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Aktualne dotacje na OZE (fotowoltaika)

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (na terenie całego kraju) cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na budowę instalacji fotowoltaicznych (farm i instalacji dachowych – OZE). Poniżej aktualne informacje.

..

(więcej…)

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 7.05.2019 o godz. 21:31
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Nasz klient innowatorem roku 2018 – Solar Networks

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Klient Resulto został innowatorem roku 2018.

..

W konkursie „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” promującym najbardziej innowacyjne i nowatorskie projekty, laureatem w kategorii – Przemysł jutra została firma Solar Networks Sp. z o.o. za realizacje projektu Mobile Solar Container. (więcej…)

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Dotacje dnia 4.03.2019 o godz. 16:51
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje na promocję eksportu – Go to Brand

med_131030ap1092

Dotacje na promocję eksportu – Go to Brand

Rozwój firmy poprzez wejście na rynki zagraniczne (internacjonalizacja) to często dobra strategia rozwoju wobec coraz bardziej konkurencyjnego, krajowego rynku. Sposobem na ograniczenie kosztów ekspansji jest uzyskanie dofinansowania np. do udziału w zagranicznych imprezach targowych i misjach zagranicznych, na gadżety, na reklamę itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt „Go to Brand” Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jest to szansa na pozyskanie dofinansowania na zwiększenie rozpoznawalności za granicą.

Największe szanse na pozyskanie dotacji mają podmioty prowadzące działalność eksportową już w latach 2017-2018 (minimum 10% przychodów) oraz wykorzystujące chroniony znak, uzyskane patenty wzory przemysłowe, wzory użytkowe, w opracowaniu których brała udział uczelnia wyższa bądź instytut badawczy zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W 2019 roku ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się 25.02.2019 i potrwa do 04.04.2019.

(więcej…)

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe dnia 12.02.2019 o godz. 15:07
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0