Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Jak kupić spółkę akcyjną za jej własne pieniądze (jak kupić spółkę akcyjną nie za swoje pieniądze) ?

Finansowanie spółki akcyjnej odbywa się poprzez korzystanie z własnych lub obcych źródeł finansowania. Ten artykuł odpowie na pytanie w jak inny sposób możliwe jest restrukturyzacja finansowa spółki akcyjnej. W sytuacji, gdy zmianie ulegają przepisy prawa dotyczące zasilania finansowego spółki akcyjnej.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień, Słownik finansowy, Źródła finansowania dnia 22.08.2019 o godz. 10:23
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Ile dokumentów trzeba przedłożyć do wniosku dotacyjnego

zdjecie logowanie do wniosku o platnoscCiekawostka – odrobina statystyki z dotacyjnego frontu ku przestrodze

(i ku zachęcie bo 1 strona dokumentacji = 3 000 zł z dotacji)

 

Resulto w okresie Grudzień 2018 – Styczeń 2019 opracowało kompletny wniosek o dofinansowanie do konkursu z REGIONALNEGO PROGRAMU  OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020,    OŚ PRIORYTETOWA 3 Gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej,   w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, KONKURS NR RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18. Uff – już sama identyfikacja konkursu jest męcząco długa. (więcej…)

Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Ekonomia na co dzień dnia 31.01.2019 o godz. 22:47
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo świętokrzyskie – harmonogram naborów w 2019 roku

Nowa perspektywa dotacyjna się rozkręca. W nowym roku – 2019 będzie wiele szans na dotacje, m.in. dla przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje, innowacje, badania i rozwój, komercjalizację, internacjonalizacje), ale także dla osób fizycznych – m.in. na szkolenia, staże, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą dostępne również instrumenty zwrotne – jak pożyczki preferencyjne. Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz w ramach krajowych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa świętokrzyskiego 2019 rok.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 3.01.2019 o godz. 15:51
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo pomorskie – harmonogram naborów w 2019 roku

2019 to szansa dla przedsiębiorców, osób fizycznych, JST i pozostałych podmiotów na otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich. Dostępne będą dotacje na rozwój – inwestycje, innowacje, prace badawczo – rozwojowe, na otwarcie działalności. Środki będą dostępne w ramach RPO (regionalne) i krajowych programów operacyjnych. W niniejszym artykule znajduje się harmonogram województwa pomorskiego na 2019 rok.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 3.01.2019 o godz. 15:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIS – harmonogram naborów w 2019 roku

Jakie nabory są przewidziane w 2019 roku w ramach programów krajowych (centralnych)? W 2019 będzie wiele szans na pozyskanie funduszów unijnych (dotacji). Przedstawiamy harmonogram PO Infrastruktura i Środowisko na 2019 rok.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 3.01.2019 o godz. 09:27
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo śląskie – harmonogram naborów w 2019 roku

2019 to szansa dla przedsiębiorców, osób fizycznych, JST i pozostałych podmiotów na otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich. Dostępne będą dotacje na rozwój – inwestycje, innowacje, prace badawczo – rozwojowe, na otwarcie działalności. Środki będą dostępne w ramach RPO (regionalne) i krajowych programów operacyjnych. W niniejszym artykule znajduje się harmonogram województwa śląskiego na 2019 rok.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 2.01.2019 o godz. 12:36
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Jak pozyskać fundusze unijne z budżetu 2018-2020? Jak przygotować firmę do pozyskania dofinansowania?

Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji? Co warto zrobić, aby zwiększyć szanse firmy na uzyskanie dotacji? W poprzedniej perspektywie relatywnie niewielu przedsiębiorców pozyskało dotacje na własne projekty. Ci którzy dotacji nie pozyskali, a potem musieli konkurować z dotowanymi biznesami, próbują teraz chuchać na zimne i przygotować się do nowej perspektywy dotacyjnej. Słusznie. Niżej podpowiadamy (w skrócie – wybrane kryteria z przeprowadzanego, przez Resulto, audytu możliwości dotacyjnych), jak się przygotować do pozyskania funduszy unijnych..

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 1.01.2019 o godz. 21:13
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo opolskie – harmonogram naborów w 2019 roku

Resulto

Nowa perspektywa dotacyjna się rozkręca. W nowym roku – 2019 będzie wiele szans na dotacje, m.in. dla przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje, innowacje, badania i rozwój, komercjalizację, internacjonalizacje), ale także dla osób fizycznych – m.in. na szkolenia, staże, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą dostępne również instrumenty zwrotne – jak pożyczki preferencyjne. Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz w ramach krajowych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram na 2019 rok województwa opolskiego.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 1.01.2019 o godz. 14:04
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne Małopolska – Regionalny Program Operacyjny województwo małopolskie – harmonogram naborów w 2019 roku

Nowa perspektywa dotacyjna się rozkręca. W nowym roku – 2019 będzie wiele szans na dotacje, m.in. dla przedsiębiorstw na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje, innowacje, badania i rozwój, komercjalizację, internacjonalizacje), ale także dla osób fizycznych – m.in. na szkolenia, staże, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą dostępne również instrumenty zwrotne – jak pożyczki preferencyjne. Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz w ramach krajowych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa małopolskiego na 2019 rok.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 1.01.2019 o godz. 12:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo lubuskie – harmonogram naborów w 2019 roku

Resulto

W 2017 roku i latach następnych będzie wiele szans dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności. Będą m.in. dotacje na badania i rozwój, nowe produkty i usługi, infrastrukturę B+R, dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO i krajowych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram województwa lubuskiego na 2019 rok.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 31.12.2018 o godz. 13:04
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0