Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Jak banki czytają biznesplany

.

W trakcie prowadzenia biznesu dochodzimy do momentu, w którym nasze środki stają się niewystarczające do dalszego rozwijania firmy czy też realizacji dużego kontraktu. Stajemy przed dylematem skąd pozyskać potrzebny kapitał. Najszybszym (co nie znaczy, że szybkim) zwykle sposobem pozyskania kapitału jest wizyta w banku i zaciągnięcie kredytu.
.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień, Zakładanie firmy, Zarządzanie, Źródła finansowania dnia 13.06.2019 o godz. 14:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Nasz klient Wrocławski Teatr Współczesny po remoncie

scena Teatr Współczesny

Dobre wiadomości – Nasz klient – Wrocławski Teatr Współczesny  – właśnie zakończył  remont budynku wraz z termomodernizacją. Remont (wsparty dotacją z UE) Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12 rozpoczął się we wrześniu 2018 r.  i trwał  do końca pierwszego kwartału tego roku. Właśnie zakończyły się prace.

Gratulujemy zespołowi teatru. Solidny Klient,  dobry doradca, i sporo wysiłku = końcowy sukces.

(więcej…)

Tagi:
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 29.03.2019 o godz. 12:51
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Biznesplan jako forma uwiarygodnienia obcokrajowców

 

……………………………….

 

Uzyskanie zgody na pobyt czasowy przez cudzoziemców w. związku z planowaną działalnością gospodarczą wymaga czasami opracowania biznes planu.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do  realizacji celu    pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3. miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 

Jeżeli cudzoziemiec zabiega o uzyskanie zgody na pobyt czasowy w Polsce (przy czym nie jest obywatelem UE lub nie posiada zgody na pobyt w Polsce) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to oprócz złożenia standardowej dokumentacji (wniosek, (więcej…)

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 26.03.2019 o godz. 15:38
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Multi Level Marketing a Piramida finansowa

W polskim systemie prawnym nie istnieją przepisy odrębne, które regulowałyby działalność MLM. Powstawanie sieci, wprowadzanie przez nie szczegółowych zasad wynagradzania, uczestnictwa i dystrybucji towarów są możliwe, ponieważ jedną z podstawowych zasad obowiązujących w polskim prawie zobowiązań jest zasada swobody umów. Z art. 3531 KC wynika, że strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ograniczają je przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz natura stosunku prawnego. Wszystkie sieci funkcjonujące w Polsce są zobowiązane przestrzegać całokształtu regulacji polskiego prawa.

 

Dystrybutorzy są niezależnymi od przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt (lub świadczącego usługę) podmiotami przedsiębiorcami bądź osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.[Rynek Spoleczenstwo Kultura r2014-t-n3_(11)-s30-35 Anna Bazan-Bulanda, Politechnika Częstochowska, „Regulacje MLM w polskim systemie prawnym”]

(więcej…)

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień, Słownik finansowy dnia 20.02.2018 o godz. 15:07
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje PROW – Wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dotacje na rozwój

Wzmacnianie przedsiębiorczości na wsi PROW 2014-2020. W 2017 roku zostaną ogłoszone kolejne nabory ukierunkowane na wzmocnienie przedsiębiorstw na wsi. Na szczególną uwagę zasługuje nabór związany z przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych. Oferta skierowana zwłaszcza do firm przetwórczych z sektora MŚP. Nabory ruszą już od marca 2017 r. Ciekawa oferta – zwłaszcza, że pojedyncza firma może otrzymać aż 3 mln zł dofinansowania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje. Szczegóły będą dostępne po ogłoszeniu naborów (marzec/czerwiec 2017).

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 23.01.2017 o godz. 14:37
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Dotacje na tworzenie i rozwój firm na wsi. Dotacja do 300 000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednym z działań, skierowanym do przedsiębiorców jest program „LEADER”. Dotacje możliwe do uzyskania, dzięki temu programowi, to aż do 300 000 zł na rozwój i do 100 000 zł na tworzenie przedsiębiorstw. Jest to bardzo korzystna forma wsparcia biznesu –  warto skorzystać. Nabory w całej Polsce prowadzone są przez Lokalne Grupy Działania (pierwsze ruszyły pod koniec 2016 r. i sukcesywnie będą ogłaszane w latach 2017 i 2018). Co ciekawe, z dotacji tej korzystać mogą także przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę mają na terenie miejskim.

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 12.01.2017 o godz. 15:12
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

EFIS (Plan Junckera) – duże środki dla firm

Resulto

 

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera, to przygotowany przez Komisje Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej (EFIS) w dwóch obszarach – szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, o wartości ok. 315 mld EUR.

 

(więcej…)

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania dnia 20.12.2016 o godz. 14:26
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0