Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Bardzo tania pożyczka na efektywność energetyczną

GrafikaNasz partner biznesowy oferuje bardzo tanią pożyczkę (bardzo nisko oprocentowaną) na efektywność energetyczną w woj. dolnośląskim.

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oprocentowanie zaledwie 0,5% rocznie.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

1. przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku.

2. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej może być pożyczką na rozwój biznesu. Innymi słowy niemal każda inwestycja:

–  w remont obiektu obejmująca elewację, wymianę oświetlenia/wentylacji/klimatyzacji/źródeł ciepła

– w wymianę i rozbudowę parku maszynowego/linii technologicznej

może być zakwalifikowana ponieważ postęp technologiczny zwykle umożliwia znaczne zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych i ograniczenie utraty ciepła.


OKRES KREDYTOWANIA

do 15 lat, w tym  karencja na spłatę kapitału maksymalnie 6 miesięcy.


PROCEDURY APLIKOWANIA
o pożyczki są znacznie bardziej uproszczone niż przy aplikowaniu o dotacje. Do opracowania jest głównie wniosek pożyczkowy oraz projekcja ekonomiczno-finansowa. Opracujemy dla Państwa oba dokumenty.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne (pożyczki, dotacje) oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , ,