Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes plan przykłady korzyści dla firmy

Wielu przedsiębiorców nie troszczy się o opracowanie Biznes Planu, bo uważa to za trudne lub bezużyteczne, jeżeli nie ubiega się o zewnętrzne finansowanie. Zwykle nie wiedzą, że statystycznie po roku, od startu biznesu, na rynku pozostaje tylko 70% firm, a po 5 latach tylko co trzecia firma. Poprawnie opracowany Biznes Plan jest więcej niż dokumentem, który daje kierownictwu firmy informacje o tym, co przyniesie przyszłość. Dobrze przygotowany,  zindywidualizowany Biznes Plan prezentuje dokładnie zaplanowane działania biznesowe i ich efekty. To plan, który bierze pod uwagę zasoby którymi dysponujesz i cele, które sobie postawiono, aby doprowadzić firmę na pozycję o wyższej dochodowości i wyższych kompetencjach.

 

Czytaj więcej o tym jak napisać biznes plan.

 

10 najważniejszych korzyści, które Biznes Plan przyniesie Twojemu biznesowi

 1. Zweryfikuje i uwiarygodni oczekiwane wyniki finansowe
 2. Oceni/podniesie efektywność Projektu biznesowego. Część błędów popełnisz (i wyeliminujesz) na papierze zamiast stracić prawdziwe pieniądze
 3. Ugruntuje Twoją wiarę w biznes co ułatwi utrzymanie motywacji swojej i zespołu
 4. Zbuduje do Ciebie zaufanie i pomoże Ci pozyskać finansowanie zewnętrzne (kredyt, pożyczka, inwestor, dotacja)
 5. Uporządkuje Twoją wiedzę o otoczeniu gospodarczym i Twojej konkurencji
 6. Zidentyfikuje Twoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, co umożliwi i ułatwi Ci zarządzanie rozwojem biznesu
 7. Skoncentruje Twoją uwagę na Kluczowych czynnikach sukcesu i celach oraz sposobach ich osiągnięcia
 8. Określi kompetencji wymagane od obecnych i nowo rekrutowanych pracowników
 9. Stanowił będzie kompendium wiedzy o Firmie do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne, wycena firmy, itp.)
 10. Uzyskany model ekonomiczno-finansowy, będziesz mógł wykorzystać wielokrotnie do kroczącego planowania wyników prowadzonej działalności (wielokrotna korzyść z użycia tego samego modelu).

 

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

 

 • charakterystyki jego biznesu
 • zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu w opracowanie dokumentu
 • rodzaju Biznes Planu i wykupionego zakresu usług konsultingowych.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Czytaj więcej o korzyściach z wniosku dotacji unijnej.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy biznes plany oraz wnioski dotacyjne. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,