Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ostatnia szansa na bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej

28.12.2012, Autor:

Niebawem pojawią się kolejne (prawdopodobnie ostatnie w obecnej perspektywie finansowania) możliwości pozyskania finansowania działalności gospodarczej z unii europejskiej. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania | Komentarzy (1)

Mała firma – zarządzanie w kryzysie

8.11.2012, Autor:

Wbrew obiegowej opinii o zasadniczej roli w gospodarce globalnych korporacji, to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią podstawę współczesnych gospodarek europejskich. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 3,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ponad 99% wszystkich zarejestrowanych firm. MSP zapewniają około 67% miejsc pracy oraz tworzą około 49% PKB. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) napotykają różne bariery rozwojowe i sytuacje kryzysowe. Jak zatem zarządzać małą firmą w kryzysie?

Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Zarządzanie | 3 komentarze

Źródła finansowania – kredyt czy leasing?

6.11.2012, Autor:

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia trzy opcje tj. finansowanie inwestycji gotówką, kredytem lub leasingiem. Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Do rozważenia jest koszt finansowania, efekt podatkowy oraz koszt administracyjny pozyskania finansowania i obsługi umowy.

Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | Skomentuj »

Kredyt i leasing – mity

5.11.2012, Autor:

.
Rynek usług finansowych jest obecnie nieprzejrzysty. Instytucje finansowe umiejętnie eksponują zalety swoich usług i usilnie unikają informowania uczestników rynku, o ich wadach oraz dodatkowych kosztach. Eksperci Resulto Sp. z o. o. doradzają, aby rozważając wybór źródła finansowania inwestycji, uwzględnić poniższe informacje dotyczące kredytu i leasingu.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | Skomentuj »

Najtańsze źródła finansowania – jak wybrać?

5.11.2012, Autor:

Źródła finansowania

Gdy przedsiębiorca rozważa wybór formy finansowania, jego zadanie sprowadza się do znalezienia najatrakcyjniejszej oferty na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonych kosztów. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów oraz postępować według określonego schematu, w celu podjęcia właściwej decyzji. Gruntowna analiza finansowa to podstawa.
Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania | Skomentuj »