Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Umowy leasingu – inne kryteria podziału

19.02.2013, Autor:

Niezależnie od charakteru leasingu, jako leasingu operacyjnego czy finansowego, w praktyce funkcjonują różne jego odmiany uzależnione np. od źródła nabycia przedmiotu leasingu (np. leasing zwrotny), waluty, w jakiej denominowany jest leasing, czy też wysokości opłaty wstępnej. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | Komentarzy (1)

Rodzaje umów leasingu

19.02.2013, Autor:

Aby zrozumieć całokształt skutków umowy leasingowej trzeba pamiętać, iż każda dziedzina prawa tworzy samodzielną definicję leasingu, całkowicie niezależną od definicji funkcjonujących w tym zakresie w innych dziedzinach prawa. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | Komentarzy (1)

Charakterystyka usług: leasing, wynajem długoterminowy i zarządzanie flotą – cz.1 Leasing

19.02.2013, Autor:

W ujęciu kodeksowym[1] przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | 3 komentarze

Źródła finansowania – kredyt czy leasing?

6.11.2012, Autor:

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia trzy opcje tj. finansowanie inwestycji gotówką, kredytem lub leasingiem. Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Do rozważenia jest koszt finansowania, efekt podatkowy oraz koszt administracyjny pozyskania finansowania i obsługi umowy.

 

Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | Skomentuj »

Kredyt i leasing – mity

5.11.2012, Autor:

.
Rynek usług finansowych jest obecnie nieprzejrzysty. Instytucje finansowe umiejętnie eksponują zalety swoich usług i usilnie unikają informowania uczestników rynku, o ich wadach oraz dodatkowych kosztach. Eksperci Resulto Sp. z o. o. doradzają, aby rozważając wybór źródła finansowania inwestycji, uwzględnić poniższe informacje dotyczące kredytu i leasingu.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania | Skomentuj »