Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Chciałbyś zdobyć milion złotych na własny biznes?

Startuje konkurs „Impuls do biznesu”. Do wzięcia nawet milion złotych na rozwój działalności. Do rywalizacji staną mikro-, małe i średnie firmy, działające w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes. Można zgłosić projekty będące w realizacji, ale także pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze. Dodatkowo konkurs jest skierowany również do osób niebędących przedsiębiorcami, które chcą zrealizować pomysł na biznes.

Konkurs Impuls do biznesu

Nagrodą w konkursie jest inwestycja kapitałowa. Do najlepszych projektów (1-3) trafi łącznie 2 mln zł. W przypadku niewyłonienia finalistów lub niewynegocjowania warunków umów inwestycyjnych wybrane projekty mogą otrzymać nagrody pieniężne.

Co należy zrobić? Należy mieć innowacyjne rozwiązanie — dotyczące produktów, usług, technologii, procesu sprzedaży, modeli działalności, sposobów dotarcia do klienta lub dystrybucji produktów i usług. Posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe w przypadku, gdy projekt jest już realizowany Udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu, np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym Udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności. Posiadać zespół osób, które będą zaangażowane w projekt przez 3-6 lat.

Nabór zgłoszeń rusza 17 lutego  i będzie trwał do 7 kwietnia, kiedy to rozpocznie się wstępna ocena merytoryczna. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 12 firm, które między 29 kwietniem, a 23 majem, będą zobowiązane do opracowania dokumentów uzupełniających m.in. biznes planu projektu oraz przygotowania się do 60 minutowej prezentacji projektu przed Jury konkursu. Od 27 maja rozpoczną się prezentacje firm. Jury wyłoni najlepszych. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawie pod koniec czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie głównej konkursu: http://impuls.pb.pl/

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,