Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Co mówią o hojności Polaków zebrane pieniądze na finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W ramach XIX finału WOŚP (2011 rok) zebrano, na leczenie chorób serca u dzieci, łącznie znaczącą kwotę 45,7 mln zł. Prawdopodobnie wynik tegorocznej akcji będzie zbliżony. Akcja jak zwykle cieszyła się wielkim zainteresowaniem mediów i Polaków. Wspaniała akcja organizowana przez Wielkiego Jurka Owsiaka – czapki z głów. Bardzo akcja nam się podoba i pochwalamy ją.

Ale …. jako analitycy zadaliśmy sobie pytanie – co wyniki tej akcji mówią o hojności Polaków?

Hojność Polaków a WOŚP

Mamy w Polsce 38,5 mln mieszkańców. Po podzieleniu wychodzi że statystyczny Polak wspiera finał WOŚP kwotą 1,18 zł.

W innym spojrzeniu: mamy w Polsce 21,2 mln osób zatrudnionych oraz emerytów i rencistów, czyli osób z regularnymi (oficjalnymi) dochodami. Okazuje się, że statystyczny Polak z regularnymi dochodami wspiera finał WOŚP kwotą 2,16 zł.

 Pareto. Nie wiemy czy w tym przypadku działa zasada Pareto ale gdyby założyć że tak, to okaże się, że 20% najhojniejszych Polaków wspiera Orkiestrę średnio kwotą 4,74 zł, a 80% tych mniej hojnych wspiera akcję kwotą średnio 0,3 zł.

 Dla porównania:

– koszt jednego gofra z bitą śmietaną na jednym z około 800 koncertów orkiestry, to około 5-6 zł,

– koszty jednej kawy w kawiarni, to około 5-8 zł,

– wartość jednego datku wiernego na tacę w kościele, to średnio 4,36 zł,

– koszt 30-to sekundowego spotu telewizyjnego w dobrym czasie antenowym w TVP, to 35 tys. zł, co pomnożone przez pięciogodzinny pobyt WOŚP na antenie telewizyjnej dwójki daje kwotę 630 mln zł (blisko 14 razy więcej niż cała kwota zebrana podczas finału),

– jednotygodniowe dochody kościoła rzymskokatolickiego money.pl oszacowało na 57,7 mln zł, tj. 26% więcej niż coroczna akcja WOŚP.

 Jeżeli wydatki 3-4 osobowej rodziny podczas wyjścia na koncert WOŚP to dwa gofry i dwie kawy mamy koszt około 22 zł, a średni łączny datek czwórki statystycznych Polaków to 4,74 zł (blisko pięć razy mniej), to wnioskujemy, że Polacy są bardzo …. ?

 No coż, wnioski zostawiamy czytelnikom, ale przysłowiowa hojność Polaków nie wydaje nam się empirycznie udowodniona.

 Na pocieszenie można dodać, że z badań stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że co piąty Polak deklarował, że przekazał pomoc pieniężną lub rzeczową innym -poza WOŚP- grupom i organizacjom charytatywnym. *

*Przy powyższych obliczeniach zakładamy, że akcja Orkiestry jest na tyle szeroko promowana i na tak wiele sposobów można Orkiestrę wesprzeć, że każdy Polak ma szansę w dość wygodny sposób przyłożyć się do akcji. Dla uproszczenia obliczeń zrezygnowaliśmy z uwzględnienia darczyńców z zagranicy. Posługiwaliśmy się danymi zebranymi z różnych źródeł i nie zawsze pochodzących dokładnie z tego samego czasu stąd niektóre dane mogą nie być dokładnie porównywalne jednak naszym zdaniem nie zniekształcają całościowego obrazu nakreślonego w tej analizie.

 

Zespół i oferta Resulto.

Inne teksty z cyklu ekonomia na co dzień.

 

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.
tel. 783 366 476
www.resulto.pl
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

 

Tagi: , ,