Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Czego powinni chcieć od rządu frankowcy? LIBOR CHF a zmiana kursu CHF

Frankowcy (osoby obciążone kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich), powinni oczekiwać od rządu przede wszystkim wsparcia w relacji kredytobiorca-bank. Głownie chodzi o zniwelowanie nierówności w sile prawnej argumentacji i egzekwowania ustaleń, która to siła jest zwykle po stronie banku. Rząd poprzez odpowiednie instytucje (np. KNF, Rzecznik Praw Konsumenta itp.) winien dopilnować, aby zawarte przez kredytobiorców umowy nie były „naginane” przez banki w zakresie zastosowania przez banki ujemnej stopy procentowej, ustalonej na bazie stawki LIBOR, dla franka szwajcarskiego (niektóre banki unikają zastosowania ujemnych stóp procentowych, gdyż jest to dla nich niekorzystne i ogranicza ich zyski).

Czytaj więcej o kopalniach i innych podmiotach zarządzanych przez państwo.

Wpływ zmiany kursu wymiany franka szwajcarskiego (CHF) na wysokość raty kredytowej wobec korzystnego wpływ obniżonej stawki LIBOR dla CHF

Dopilnowanie, by banki nie „naginały” umów poprzez stosowanie ujemnej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR, dla franka szwajcarskiego, jest bardzo ważne, gdyż w okresie ostatniego miesiąca (i szczególnie kilku ostatnich dni) stawka LIBOR spadła o około 0,5% p.p. (a może spaść jeszcze bardziej, np. do poziomu minus 1,25% który to Narodowy Bank Szwajcarii ustalił jako dolny przedział wahań dla LIBOR 3m). Każdy spadek stawki LIBOR o 0,5% p.p. powoduje zmniejszenie miesięcznej raty kredytu o około 6% jej wartości, tzn. że spadek stawki LIBOR 3m o 1% p.p., przyczyni się do spadku raty o blisko 12% jej wyjściowej wartości – pokazuje to poniższa tabelka.

wpis o franku szwajcarskim

Więc przy wzroście kursu franka w ostatnich dniach o 20%, zmiana raty o blisko 12% (z tytułu obniżki oprocentowania), w zasadniczy sposób wpłynie na ograniczenie wzrostu kosztów obsługi kredytu dla (nieszczęśliwych – pechowych) kredytobiorców.

Dodatkowym działaniem rządu związanym z ograniczeniem problemów kredytobiorców mogłoby być np. czasowe zawieszenie możliwości egzekwowania przez banki żądań dot. podwyższenia zabezpieczenia zaciągniętych kredytów oraz wydłużenie w czasie okresu, w którym bank ma prawo do postawienia kredytów w stan wymagalności i przeprowadzenia windykacji.

Innymi słowy, należy podejmować takie działania, które nie ingerują bezpośrednio w zawarte umowy pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą – a jedynie poprzez wsparcie prawne i naciski egzekwować poprawne wykonanie umów z wyjaśnianiem (ewentualnych) niejasności na rzecz słabszej strony transakcji (a nie odwrotnie). Dodatkowo rozważyć można zmiany w prawie, które działać będą osłonowo przez zamknięty okres czasu, np. 12 miesięcy.

analityk Resulto.

 

Czytaj więcej o czynnikach wpływających na giełdę w 2015 roku.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy biznes plany i wnioski o dofinansowanie unijne. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień dnia 20.01.2015 o godz. 00:15
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

2 komentarze wpisu: Czego powinni chcieć od rządu frankowcy? LIBOR CHF a zmiana kursu CHF

  1. kredytobiorca pisze:

    Aktualny Libor 3m CHF to minus 0,84% a moja marża na kredycie to 0,69% – wiec oczekuje ujemnego oprocentowania kredytu – zawsze to miło.

  2. kredytobiorca pisze:

    Ciekawe co zrobi GetinNoble? – prawdopodobnie trzeba będzie z nimi walczyć choć w umowie kredytowej nie ma nic co miałoby blokować zastosowanie ujemnego LIBOR.

Skomentuj

*