Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – audyt efektywności energetycznej

Czytając dokumentację konkursów dotacyjnych, napotykamy na sformułowania i definicje, które nie do końca są jasne i w związku z tym tworzą się wątpliwości (czy dany nabór jest odpowiedni dla nas i naszego projektu? jakie warunki trzeba spełnić?). Dokumentacja powinna być jasna i zrozumiała – niestety jest to tylko założenie. Założenie to jest bardzo często weryfikowane przez potencjalnych Wnioskodawców, a urzędnicy narzekają, że musza odbierać setki telefonów i odpowiadać na pytania – mimo iż dokumentacja jest taka jasna i czytelna. Jednym z takich pojęć, które może sprawiać problemy mniej wtajemniczonym, jest „audyt efektywności energetycznej”.

 

wycena znaku - zapytanie

 

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

W celu wyjaśnienia naszych wątpliwości, pierwsze co robimy, to dzwonimy do punktu informacyjnego. Poniżej przykładowa rozmowa z punktem informacyjnym w trakcie trwania naboru.

 

– Wnioskodawca: Dzień Dobry, mam pytanie „xyz”.

– Urzędnik: Czego Pan nie rozumie? Wszystko jest przecież w regulaminie naboru.

– Wnioskodawca: W takim razie proszę o wskazanie dokładnie, w którym punkcie regulaminu?

– Urzędnik: Yyy, proszę o wysłanie maila z oficjalnym zapytaniem, to się odniesiemy.

(w zamyśle odniesiemy się za tydzień lub dwa – co z tego, że Wnioskodawca potrzebuje odpowiedzi na teraz, bo opracowuje wniosek i ma ograniczony termin).

 

Po tak odbytej rozmowie, nie pozostaje nic innego, jak samemu wyszukać potrzebne informacje w internecie i o ile będziemy mieli szczęście, znajdziemy je. Jedna z poszukiwanych często definicji opisana została poniżej.

.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej (audyt elektroenergetyczny) – to dokument zawierający opis analizy zużycia energii elektrycznej, stanu technicznego budynku oraz ocenę opłacalności ekonomicznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

  • Efektywność energetyczna jest przede wszystkim opłacalna z biznesowego punktu widzenia. Pozwala na oszczędność energetyczną, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

 

  • Tak, jak w przypadku audytu energetycznego, tak samo w audycie efektywności energetycznej dokument sporządzają audytorzy/doradcy energetyczni.

 

  • Wszystkie regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej zawarte są w ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 Nr 94, poz. 551 z późn. zm.)

 

W perspektywie dotacyjnej 2014-2020 dla RPO Dolny Śląsk ten dokument stanowi obligatoryjny element kryteriów wyboru projektu w działaniu 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP i w działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,