Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – audyt energetyczny

Czytając dokumentację naborów dotacyjnych, często można napotkać na sformułowania i definicje, które nie do końca są jasne i nie do końca odpowiadają na nasze wątpliwości (wpisujemy się w nabór, czy nie wpisujemy? nasz projekt jest właściwy, czy nie?). Dokumentacja jest stworzona tak, aby czytający mieli właściwy ogląd sytuacji i rozumieli działanie danego naboru. Takie jest założenie, które weryfikuje rzeczywistość, a urzędnicy narzekają, że muszą odbierać setki telefonów dziennie i odpowiadać na pytania – mimo iż (podobno) wszystko jest w dokumentacji. Jednym z takich pojęć, które może sprawiać problemy mniej wtajemniczonym, jest „audyt energetyczny„.

 


btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Audyt energetyczny – definicja i rodzaje

Audyt energetyczny – to dokument służący do wskazania optymalnego zużycia energii w porównaniu do aktualnych parametrów zużycia energii przez dany budynek (wraz z urządzeniami technicznymi oraz instalacją). Dokument stanowi założenie w projekcie budowlanym. Wszystkie regulacje prawne dotyczące audytu energetycznego znajdują się w ustawie o  wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.).

 

Formę i zakres audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Generalnie audyt energetyczny przeprowadza audytor lub doradca energetyczny – listę audytorów można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z zastrzeżeniem, że w Polsce ten zawód nie jest certyfikowany choć w niektórych krajach UE niezbędne jest posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu w zakresie audytora energetycznego.

 

Obowiązki przedsiębiorcy i kary pieniężne dotyczące audytu energetycznego:

 

  • przedsiębiorca przechowuje przez okres 5 lat do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorca, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego przeprowadzania. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • kara maksymalna za niedopełnienie tego obowiązku – do 5 % obrotu.

 

Rodzaje audytów energetycznych:

 

  • audyt energetyczny budynków przemysłowych
  • audyt energetyczny sieci ciepłowniczych
  • audyt energetyczny źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu
  • audyt energetyczny procesów technologicznych
  • audyt elektroenergetyczny (audyt efektywności energetycznej).

 

W perspektywie dotacyjnej 2014-2020 dla RPO Dolny Śląsk ten dokument stanowi obligatoryjny element kryteriów wyboru projektu m.in. w działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym lub działaniu 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP.

 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE, Słownik finansowy dnia 5.09.2017 o godz. 15:07
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*