Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Biznes Plan (ang. business plan, plan biznesowy)

Czym jest i jak napisać biznes plan?

Niniejszy artykuł przedstawia definicję oraz nasze porady odnośnie tworzenia skutecznego biznes planu.

W ramach Resulto, wykonaliśmy już setki biznes planów, m.in. na warsztat samochodowy, na przedszkole, stację kontroli pojazdów, myjnie samochodową, biurowiec. Opracowywaliśmy biznes plany dla firm z branży usługowej i produkcyjnej, m.in. z branży meblarskiej, tekstylnej, fotograficznej, czy budowlanej. Wykonujemy całe biznes plany lub ich poszczególne części (część opisowa lub finansowa). Dodatkowo doradzamy i sprawdzamy wykonane już biznes plany.

  Jak napisać dobry biznes plan – porady.

btn_wyslij_zapytanie

Biznes plan – definicja

Biznes Plan (ang. business plan, plan biznesowy) jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Biznes Plan jest często sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jako narzędzie wyboru jednego, optymalnego rozwiązania spośród dostępnych alternatyw rozwojowych i inwestycyjnych. Bardzo często Biznes Plan stanowi narzędzie komunikacji zewnętrznej do pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Wykonaliśmy wiele biznes planów – zapoznaj się z naszymi projektami.

  Przykładowy Biznes Plan (bezpłatny model ekonomiczny).

Co powinien zawierać biznes plan?

Dobrze opracowany, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres Biznes Planu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Odmianą biznes planu szeroko stosowaną przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, niekomercyjnym jest tzw. Studium Wykonalności.

  Przykładowy spis treści Biznes Planu.

Schemat opracowania Biznes Planu.

Efekt końcowy biznes planu

Biznesplan, opracowywany jako narzędzie wspierające pozyskanie zewnętrznego finansowania (np. kredyt, wkład kapitałowy), musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie spełni oczekiwania finansującego w zakresie stopnia bezpieczeństwa i rentowności. W celu efektywnego zarządzania, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

  Czytaj więcej o korzyściach z biznes planu.

Elementami Biznes Planu są m.in. prezentacja projektu biznesowego, analiza rynku, analiza finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa, analiza SWOT, projekcje ekonomiczne (plany i prognozy wyników finansowych).

 .

Zaplanuj mądrze swój biznes – prosty, bezpłatny model prognostyczny jest dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj analityka Resulto.

.

Cena Biznes Planu. Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

300x250-resulto-intertext

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,