Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Biznes Planu

Jak zdefiniować biznes plan? Jak napisać dobry i skuteczny biznes plan?

  Bazując na posiadanym doświadczeniu opracowaliśmy kilka praktycznych porad, które pomogą Ci napisać dobry biznes plan.   Resulto budując swoje wieloletnie doświadczenie wykonało wiele biznes planów pozyskując miliony złotych finansowania dla przedsiębiorstw z różnych branż zarówno usługowych jak i produkcyjnych (m.in. medycyna, budownictwo, energetyka, włókiennictwo, piwowarstwo, motoryzacja, turystyka, fotografia) z sukcesem pisze biznes plany, np. na mini browar, przedszkole, myjnie samochodową, biurowiec, stację kontroli pojazdów. Oferujemy realizację całych biznes planów, odrębnych części lub sprawdzimy i doradzamy Ci przy już zrealizowanych biznes planach.

  btn_wyslij_zapytanie   Jak napisać dobry biznes plan – porady.

Biznes plan – definicja

Biznes Plan (ang. business plan) – plan biznesowy, dokument stanowiący rozprawę stosowaną przy ewaluacji opłacalności projektów gospodarczych lub inwestycyjnych. Biznes Plan może być przygotowywany na potrzeby zewnętrzne lub wewnętrzne przedsiębiorstwa. Jeśli projekt jest opracowywany w celach wewnętrznych firmy stanowi narzędzie wyboru optymalnego rozwiązania spośród alternatyw inwestycyjnych i rozwojowych. Biznes Na potrzeby zewnętrzne biznes plan jest sporządzany jako instrument komunikacji zewnętrznej w celu uzyskania źródeł finansowania inwestycji. Przeprowadziliśmy wiele procesów w których potrzebne są biznes plany – zapoznaj się z naszymi projektami.

Prawidłowa struktura biznes planu

Biznes plan powinien spełniać następujące warunki:   – jest opracowany w sposób przejrzysty gruntowny i zrozumiały dla odbircy, który nie posiada wyspecjalizowanej wiedzy z danej branży – przedstawia przedmiotową (obecną i planowaną) działalność gospodarczą, – prezentuje realne możliwości i zagrożenia biznesowe , – zawiera zestawienie wyliczeń finansowych, które zobrazują dotychczasowe (jeżeli już zaistniały) oraz prognozowane wyniki finansowe.   W trakcie przygotowywania analizy finansowej warto wykorzystać do optymalnego zaplanowania kolejnych działań model ekonomiczny.   Obszerność Biznes Planu jest zależna od wielkości i rodzaju podejmowanego projektu. Jednym z wariantów biznes planu szeroko stosowanym przy planowaniu inwestycji o charakterze niekomercyjnym czy infrastrukturalnym,  jest Studium Wykonalności.   Przykładowy spis treści Biznes Planu.   Zaplanuj mądrze swój biznes – prosty, bezpłatny model prognostyczny jest dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj analityka Resulto.   Schemat opracowania Biznes Planu.

Podsumowanie

Biznesplan powinien zostać przygotowany przez nowo tworzone jednostki, ale również przedsiębiorstwa już funkcjonujące na rynku.  Dokument wspomaga uzyskanie zewnętrznego finansowania (np. wkład kapitałowy, kredyt) przy udowodnieniu, że nowe przedsięwzięcie spełni oczekiwania finansującego w zakresie rentowności i bezpieczeństwa. W celu skutecznego zarządzania biznesplan może być sporządzany przez jednostki już istniejące.

  Czytaj więcej o korzyściach z biznes planu.   Elementy Biznes Planu, to m.in.: – prezentacja projektu biznesowego, – analiza rynku i SWOT, – analiza gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa, – projekcje ekonomiczne (prognozy i plany wyników finansowych).   Cena Biznes Planu. Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,