Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Controlling (inaczej: kontroling, controling)

Czym jest controlling? Występują również inne odmiany tego pojęcia, takie jak kontroling czy też controlig.

Controlling – definicja

Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo system wspomagania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem realizowany celem utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez:

1/ ustalanie celów przedsiębiorstwa,

2/ planowanie finansowe i rzeczowe,

3/ kontrolę (porównania wyników rzeczywistych z wynikami planowanymi – analiza odchyleń)

4/ kierowanie (przeprowadzenia działań korygujących).

Controlling strategiczny zajmuje się oceną mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (zobacz: analiza SWOT) oraz możliwości i szans zapewnienia długotrwałej i stabilnej egzystencji przedsiębiorstwa (horyzont dłuższy niż rok).

Controlling operacyjny zorientowany jest na regulację procesów biznesowych w krótkich horyzontach czasowych (do roku).

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Więcej o controllingu.

Więcej o outsourcing finansowy.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i w opracowaniu wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Słownik finansowy, Zarządzanie dnia 27.01.2013 o godz. 15:33
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Definicja Controlling (inaczej: kontroling, controling)

Skomentuj

*