Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Doradztwo biznesowe/Doradztwo gospodarcze (ang. business consulting)

Doradztwo biznesowe / Doradztwo gospodarcze:

 – jest wsparciem udzielanym przez wyspecjalizowane firmy usługowe w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w ich rozwoju i/lub restrukturyzacji. Doradztwo gospodarcze może dotyczyć wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstw m.in. takich jak:

1/ budowa i redefinicja strategii gospodarczych, 2/ prawo, 3/ zarządzanie personelem, 4/ podatki, 5/ analizy finansowe, 6/ raportowanie zarządcze, 7/ zarządzanie finansami, 8/ informatyka, 9/ księgowość, 10/ komunikacja z mediami, itp.

 

 

wycena znaku - zapytanie

 

Firmy doradztwa gospodarczego zatrudniają wysoko-wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponując specjalistyczną wiedzą i dużą sprawnością narzędziową skutecznie i szybko rozwiązują problemy, z którymi nie radzi sobie wewnętrzna kadra przedsiębiorstw.

 

Doradztwo biznesowe świadczone może być na różne sposoby m.in.:

  • stałe wsparcie udzielane na bazie ryczałtowych wynagrodzeń,
  • wsparcie incydentalne rozliczane na bazie stawek godzinowych,
  • na bazie projektowej rozliczane za wykonanie sprecyzowanego zakresu zadań i osiągniecie zamierzonego rezultatu.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Rozróżnić można trzy główne typy firm doradczych:

 

  • wynajmowane do rozwiązywania unikalnych, trudnych problemów, z którymi nikt lub prawie nikt nie spotkał się jeszcze w praktyce,
  • wynajmowane do rozwiązywania trudnych problemów, z którymi spotkało się już wielu przedsiębiorców jednak wiedza potrzebna do ich rozwiązywania jest wysoce specjalistyczna i przez to nie jest powszechnie dostępna,
  • wynajmowane do wykonywania cyklicznych zadań i rozwiązywani problemów powszechnie spotykanych w biznesie jednak do wykonywania, których potrzebni są specjaliści, których nie opłaca się zatrudniać w przedsiębiorstwie na stałe ze względu m.in. na brak możliwości pełnego wykorzystania ich kompetencji w codziennej pracy,

 

W obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym zwykle nie jest możliwe i nie jest racjonalne stałe zatrudnianie ekspertów wszystkich specjalności biznesowych. Coraz bardzie upowszechnia się tzw. outsourcing poza podstawowych procesów biznesowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej korzystają z zewnętrznych prawników i zewnętrznych usług księgowych. Coraz częściej rosnąca konkurencja, profesjonalnie zarządzanych firm z kapitałem zagranicznym, wymusza na krajowych przedsiębiorcach dokładniejsze analizowanie uzyskiwanych wyników finansowych i wykorzystywanie wewnętrznych informacji do podejmowania trafniejszych decyzji.

 

Czytaj więcej o sposobie opracowywania strategii przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej o podstawowych funkcjach zarządzania.

Czytaj więcej o wycenie przedsiębiorstwa.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,