Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Due diligence (ang. należyta staranność)

Jaka jest definicja Due diligence, czy też w języku polskim należyta staranność?

Due diligence

Jest procesem (realizowanym zwykle w kontekście planowanych transakcji kupna/sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa) którego przedmiotem są pogłębione, szczegółowe analizy, w ramach których m.in.: dokonuje się oceny jakości i powtarzalności wyników spółki, pozycji rynkowej, poprawności dokumentacji finansowej. Identyfikuje się i określa skalę zagrożeń finansowych i biznesowych związanych z prowadzona działalnością.

 

 

wycena znaku - zapytanie

 

Due diligence jest procedurą dostosowywaną indywidualnie do badanego przedsiębiorstwa i zwykle stanowi podstawię do ustalenia wartości przedmiotowego przedsiębiorstwa z punktu widzenia konkretnego inwestora.

Najczęściej badanie due diligence zlecane jest do wykonania przez potencjalnego Kupującego, np.  anioł biznesu, fundusz inwestycyjny (seed capital, venture capital), inwestor branżowy. Zdarza się, że analiza due diligence jest prowadzana na zlecenie podmiotu sprzedającego, co pozwala oferentowi wykryć wszystkie słabe punkty oferty i usunąć je lub zminimalizować ich negatywny wpływ na cenę przedsiębiorstwa.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Analiza ta przeprowadzana jest m.in. w takich obszarach jak:

 

  • produkty/usługi,
  • klienci i konkurenci,
  • rynki zbytu i zaopatrzenia,
  • zespół zarządzający i kluczowi pracownicy,
  • organizacja przedsiębiorstwa,
  • analiza finansowa,
  • analiza aspektów prawnych,
  • analiza aspektów podatkowych,
  • analiza aspektów technologicznych,

 

Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się specjalistów, zwykle: analityków finansowych, prawników, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, specjalistów branżowych, itp.

 

Przykładowy zakres dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia due diligence (dostępny na żądanie – dane kontaktowe).

 

Cena due diligence.

Due Diligence – czyli jak poznać prawdę o spółce.

 

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,