Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Dyrektor ds. strategii – obowiązki i umiejętności

Największą odpowiedzialność za strategię ponoszą szefowie firm, ale w dzisiejszych czasach mają oni na nią coraz mniej czasu. W rezultacie czego zatrudniają „Dyrektorów ds. strategii” (ang. Chief Strategy Officer – CSO), których głównymi zadaniami jest kreowanie, objaśnianie i realizowanie strategicznych inicjatyw wraz z utrwalaniem ich wpływu na funkcjonowanie firmy.

 

Zakres obowiązków

  • dyrektor ds. strategii kieruje programami rozwoju, zorientowanymi na wsparcie konkurencyjności kompanii i podwyższenie jej dochodu,
  • wspólnie z generalnym dyrektorem i akcjonariuszami opracowuje strategię biznesu na okres średnio i długoterminowy,
  • tworzy ofertę nowych projektów i składa budżet dla ich realizacji, spełnia kontrolę, kieruje badaniami, współpracuje z marketingowcami i analitykami firmy, ocenia wyniki ich prac,
  • poza tym, wyznacza i likwiduje słabe miejsca w działalności firmy, znajduje nowe możliwości dla rozwoju biznesu,
  • wspólnie z fachowcami z działu PR organizuje komunikację między oddziałami, udostępnia główne strategiczne cele współpracownikom,
  • wyznacza kierunki nawiązywania zewnętrznych kontaktów kompanii odpowiednio do strategii firmy, na przykład z instytucjami państwowymi.

 

wycena znaku - zapytanie

Czytaj więcej o opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa.

 

Dyrektor ds. strategii powinien:

  • najpierw sam zrozumieć strategię, a potem ją objaśnić wszystkim jednostkom,
  • doprowadzić do niezwłocznych zmian,
  • być siłą napędową procesów decyzyjnych dla utrwalania zmian organizacyjnych.

 

Dyrektor ds. strategii

Odpowiada za rozwój biznesu, restrukturyzację i zamknięcie najmniej dochodowych projektów kompanii, proponuje właścicielom perspektywiczne kierunki rozwoju biznesu. W różnych organizacjach stanowisko to może nazywać się jako: dyrektor ds. strategii i rozwoju, doradca/zastępca generalnego dyrektora, dyrektor ds. planowania strategicznego.

 

Małe firmy 5 razy rzadziej zatrudniają/poszukują dyrektorów ds. strategii, niż firmy duże. Jeśli w firmie nie ma danego stanowiska, to tą funkcję wykonuje sam właściciel, generalny dyrektor czy doradcza organizacja, która zajmuje się outsourcingiem obowiązków dyrektora ds. strategii. W ostatnim czasie duże firmy szukają dobrej jakości fachowców pośród cudzoziemskich top-managerów albo „ojczystych” kierowników z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

 

Proces budowy strategii jest zwykle dużym pozytywnym impulsem dla organizacji.

 

Eksperci Resulto pomagają wydobyć z menadżerów i pracowników Klienta to, co w nich najcenniejsze.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,