Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy

EPC

ekwiwalent pełnego czasu pracy

Co oznacza skrót EPC?

EPC – Jednostka przeliczeniowa służąca do ustalania stanu zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (w skrócie EPC) oznacza jeden osobo-rok pracy pełnoetatowej.

—-

Przykładowo:

1)     pracownik pracujący na całym etacie w ciągu całego roku sprawozdawczego = 1,0 EPC

2)     pracownik pracujący na całym etacie przez pół całego roku sprawozdawczego = 0,5 EPC

3)     pracownik pracujący na ¼ etatu w ciągu całego roku sprawozdawczego = 0,25 EPC

4)     pracownik pracujący na 1/2 etatu przez pół całego roku sprawozdawczego = 0,125 EPC

5)     itd.

Ekwiwalenty pełnego czasu pracy są główną, a właściwie jedyną jednostką miary zatrudnienia stosowaną we wskaźnikach rezultatu i/lub produktu w projektach dofinansowywanych ze środków UE.

 

Potrzebujesz pomocy w kalkulacji wartości EPC?

btn_wyslij_zapytanie

 

Dokonujemy wycen przedsiębiorstw, wycen znaków towarowych i wartości intelektualnych oraz pomagamy w opracowywaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy dnia 29.11.2018 o godz. 17:04
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*