Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja franszyza ubezpieczeniowa – integralna, redukcyjna, udział własny

Franszyza ubezpieczeniowa, to zapis umowy ubezpieczenia, przerzucający na ubezpieczającego część poniesionej szkody.

Najczęściej spotykanymi pojęciami, w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, są pojęcia franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego.

Co oznaczają owe pojęcia dla ubezpieczającego? Warto się zapoznać z ich definicją.

Rodzaje franszyzy ubezpieczeniowej

  • franszyza integralna (warunkowa) – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum – inaczej, jest to próg (może być oznaczony kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia), po przekroczeniu którego ubezpieczyciel odpowiada za szkodę, jeśli  szkoda jest wyższa od progu, wówczas szkoda jest w pełni wypłacana, istotą franszyzy integralnej jest więc wyłączenie z odpowiedzialności szkód poniżej określonej wartości, zwykle szkód o niewielkiej wartości,
  • franszyza redukcyjna (bezwarunkowa) – ubezpieczyciel, bez względu na wysokość szkody, obniża odszkodowanie o część określoną w pieniądzu (wysokość franszyzy) lub jako procent sumy ubezpieczenia.

Pojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego w obecnej praktyce ubezpieczeniowej występują zamiennie i jako pojęcia tożsame. Kiedyś różnica polegała na tym, że franszyza redukcyjna była wyrażana kwotowo, a udział własny wskazywał na procentowy „udział” osoby ubezpieczonej w szkodzie.

Stosowanie franszyz i udziałów własnych zawsze prowadzi do „ograniczenia” odszkodowania.

Czytaj więcej o liczbie wypadków, a ubezpieczeniu OC.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Definicja franszyza ubezpieczeniowa

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień dnia 17.11.2014 o godz. 13:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Definicja franszyza ubezpieczeniowa – integralna, redukcyjna, udział własny

Skomentuj

*