Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – innowacja, przedsiębiorstwo innowacyjne

Nauka, technologia oraz innowacje zawsze były decydującymi czynnikami dla rozwoju społeczeństwa. W dzisiejszych czasach innowacyjność jest przewagą konkurencyjną firmy, ponieważ służy do wzmocnienia pozycji rynkowej. Dlatego innowacyjność sprzyja ożywieniu gospodarki w krajach, które wspierają rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Istota  innowacji

Innowacja polega na wprowadzaniu nowych rozwiązań w różnych obszarach działalności, na przykład: w dziedzinie opracowań technologicznych, podejmowania i realizacji decyzji menedżerskich czy organizacji procesów biznesowych.

 

Typy innowacji

 

Powszechnie w praktyce wyróżnia się cztery typy innowacji:

 

  • innowacje technologiczne/techniczne
  • innowacje organizacyjne
  • innowacje procesowe
  • innowacje marketingowe.

wycena znaku - zapytanie

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Zwykłe wszystkie typy innowacji występują łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które wytwarzają nowe produkty. W przedsiębiorstwach usługowych zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.

 

Przedsiębiorstwo innowacyjne

 

To takie, które umie tworzyć, chłonąć i zbywać nowe produkty/usługi, a także charakteryzuje się zdolnością do ciągłego dopasowywania się do zmian zachodzących w ich otoczeniu. W trosce o rozwój, firma innowacyjna dba o wysoką kreatywność i zdobycie przywództwa technologicznego.

Ogólne kryteria kwalifikacyjne, które pozwalają ocenić poziom innowacyjności firmy, to:

 

  • działalność badawczo-rozwojowa,
  • zarejestrowane i przekazane patenty i znaki towarowe,
  • współpraca w zakresie rozwoju,
  • nakłady na szkolenia oraz ich czas.

Czytaj więcej o strategii innowacji oraz zarządzaniu innowacjami 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,