Definicja - Instytucje Otoczenia Biznesu IOB | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Instytucje Otoczenia Biznesu IOB

recycle-2-1049904-m-300x300

Czytając dokumentację naborów dotacyjnych, często można napotkać na sformułowania i definicje, które nie do końca są jasne i nie do końca odpowiadają na nasze wątpliwości (wpisujemy się w nabór, czy nie wpisujemy? nasz projekt jest właściwy, czy nie?). Dokumentacja jest stworzona tak, aby czytający mieli właściwy ogląd sytuacji i rozumieli działanie danego naboru. Takie jest założenie, które weryfikuje rzeczywistość, a urzędnicy narzekają, że musza odbierać setki telefonów dziennie i odpowiadać na pytania – mimo iż podobno wszystko jest w dokumentacji. Jednym z takich pojęć, które może sprawiać problemy mniej wtajemniczonym, jest „instytucja otoczenia biznesu„.


btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych, na miarę Google, czy polskiego Apeiron Synthesis, wymaga budowy sieci współpracy i kooperacji z zewnętrznymi partnerami w dziedzinie innowacji. Innowacja, jako proces sieciowy i zintegrowany, jest punktem wyjścia do systemowego ujmowania zagadnień, tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ich transferu i zastosowań w praktyce gospodarczej.

 

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy związany z rozwojem innowacyjności i rynkowymi zastosowaniami technologii może być realizowany w następujących kierunkach:

 

 • nauka-biznes
 • biznes-nauka-biznes
 • biznes-biznes

.

Instytucje Otoczenia Biznesu

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), to podmioty non – profit (również takie, które przeznaczają swój zysk na cele statutowe i jednocześnie nie wypłacają dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom) oferujące usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w szerokim zakresie.

 

W polskiej rzeczywistości istnieją głównie 3 rodzaje ośrodków IOB do nich zalicza się:

 

 • Ośrodki przedsiębiorczości – głównym zadaniem tych placówek są działania promocyjne i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym
 • Ośrodki innowacji – głównym zadaniem tych placówek są działania promocyjne i innowacyjne dla inkubacji przedsiębiorstw, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja i współpraca nauki z biznesem
 • Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

 

Podstawowe zadania Instytucji Otoczenia Biznesu

 

Do podstawowych zadań tego typu ośrodków wsparcia należy:

 

 • udzielania informacji
 • organizacja kontaktów nauki z biznesem
 • promocja oraz inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości
 • szkolenia, doradztwo oraz preinkubacja
 • badanie potrzeb przedsiębiorstw i rynku w zakresie innowacji
 • animacja skupisk przedsiębiorstw i innowacyjnego środowiska
 • wspomaganie rozwoju i tworzenie elastycznych form finansowania innowacyjnych pomysłów oraz ograniczanie luki finansowej
 • transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, usługi B+R
 • współpraca z otoczeniem oraz aktywny udział w inicjatywach prorozwojowych
 • zarządzanie własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R
 • kształtowanie wizerunku i promocja osiągnięć instytucji naukowych

 

Statystyki Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce

 

Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd.

 

W 2014 r. (według raportu „Ośrodki innowacji w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) w Polsce istniało w ramach IOB:

 

 • 42 parki technologiczne
 • 23 inkubatory technologiczne
 • 41 centrów transferu technologii
 • 74 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości
 • 46 centra innowacji
 • 46 inkubatory przedsiębiorczości
 • 207 ośrodki szkoleniowo doradcze
 • 84 lokalne fundusze pożyczkowe
 • 55 fundusze poręczeń kredytowych
 • 77 fundusze kapitału zalążkowego

 

We Wrocławiu do głównych placówek należących do IOB zalicza się:

 

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Promocji Gospodarczej „Budexpo-Wrocław” sp. z o.o., Regionalna Izba Obrachunkowa, Fundusz Mikro, Dolnośląskie Centrum Wspierania Biznesu, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Izba Gospodarcza Budownictwa, Dolnośląska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Polska Konferencja Przedsiębiorców Chrześcijańskich, Loża Dolnośląska BCC (Oddział Wrocławski), Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

 

Pełna lista podmiotów IOB na Dolnym Śląsku znajduje się tutaj.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Słownik finansowy dnia 12.02.2016 o godz. 16:05
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*