Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Kluczowe czynniki sukcesu

dotacje 2021-2027

KCS to najważniejsze cechy organizacji, decydujące o możliwościach rozwoju i stanowiące o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Idealnie jest kiedy są trudne do powielenia przez konkurencję.

Kluczowe czynniki sukcesu (KCS)

Kluczowe czynniki sukcesu są podobne dla różnych firm działających w ramach jednej branży, dlatego analizę KCS często wykonuje się dla branży w której funkcjonuje lub zamierza funkcjonować przedsiębiorstwo. Analiza KCS winna opierać się na zasadzie Pareto, uznając, że warto analizować szczegółowo jedynie 20% kluczowych elementów zamiast wszystkich potencjalnych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Z zasady przyjmuje się, aby liczba sprecyzowanych KCSów wynosiła od 3 do 5-7 i była zawsze w centrum uwagi przedsiębiorcy.

Przykładowe kluczowe czynniki sukcesu: jakość wyrobu, rozległa/efektywna sieć dystrybucji, pozycja na rynku, sprawność promocyjna, serwis gwarancyjny, motywacja kadry, poziom kosztów produkcji, lokalizacja, cena, szybkość reakcji na wymogi rynku.

KCS zwykle ulegają zmianie wraz ze zmieniającymi się fazami cyklu życia produktu. Dla fazy początkowej przyjmuje się poziom technologiczny (poziom innowacyjności) czynnik kluczowy, w fazie rozwoju jest to pozycja na rynku, w fazie dojrzałości najważniejsza może być efektywność/wydajność, w fazie spadkowej często podstawą są niskie wytwarzania.

(opracowanie Resulto na podstawie różnych źródeł).

Czytaj również:

Schemat opracowania Biznes Planu,

Przykładowy Biznes Plan (bezpłatny model ekonomiczny),

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę: doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

 e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , ,