Definicja - Luka w finansowaniu | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Luka w finansowaniu

bank-loan-concept-2-1415802-m

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele możliwości pozyskiwania dotacji do projektów inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia uzależniona jest głównie od:

 

  • Cech wnioskodawcy.
  • Założeń programu, do którego składany jest wniosek o dofinansowanie.
  • Od specyfiki planowanej inwestycji (w tym poziomu „luki w finansowaniu”).

 

Poziom dofinansowania projektów, które w fazie eksploatacji wiążą się z pobieraniem opłat od użytkowników (jeżeli prognozowane przychody są wyższe niż koszty) jest pochodną powyższych cech, w tym kalkulowanej wartości tzw. „luki finansowej”.

 

Metoda „luki w finansowaniu”

 

Metoda „luki w finansowaniu” ma na celu określenie wartości skorygowanych kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę ustalenia poziomu dofinansowania. Z jednej strony to gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, a z drugiej – pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy. Udział dotacji w strukturze finansowania projektu uzależniony jest od poziomu „luki finansowej” i odpowiednio obniżany w zależności od jej poziomu.  Innymi słowy im wyższe dochody (przychody minus koszty) generuje projekt, tym niższą winien uzyskać dotację.

 

Należy mieć na uwadze, że tylko część projektów dotacyjnych wymaga kalkulacji „luki”.

 

W celu obliczenia „luki w finansowaniu” należy odnieść się do przepływów pieniężnych, uwzględniając następujące kategorie zdyskontowanych przepływów pieniężnych:

 

  • nakłady inwestycyjne projektu,
  • przychody projektu (niestanowiące dotacji czy innych form wsparcia),
  • koszty operacyjne projektu (bez amortyzacji),
  • wartość rezydualną (jeżeli przychody są wyższe niż koszty operacyjne).

 

„Luka” wyraża się w procentach w odniesieniu do wartości nakładów inwestycyjnych.

 

Przykładowy sposób kalkulacji „luki” znajduje się w załączonym pliku Excel – przykład kalkulacji „luki w finansowaniu”. Pobierz plik

 

Szczegółowe informacje na temat zasad obliczania dofinansowania z funduszy UE dla projektów generujących dochód oraz wyjaśnienia pojęć użytych w przykładach liczbowych znajdują się w wybranych podrozdziałach „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020″.

 

Eksperci Resulto wspierają Wnioskodawców zarówno w kalkulacji „luki finansowej” jak w opracowywaniu pełnej dokumentacji dotacyjnej.

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Słownik finansowy dnia 29.06.2016 o godz. 09:36
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*