Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Obszary Strategicznej Interwencji Województwa Dolnośląskiego

Czytając dokumentację naborów dotacyjnych, często można napotkać na sformułowania i definicje, które nie do końca są jasne i nie do końca odpowiadają na nasze wątpliwości (wpisujemy się w nabór, czy nie wpisujemy? nasz projekt jest właściwy, czy nie?). Dokumentacja jest stworzona tak, aby czytający mieli właściwy ogląd sytuacji i rozumieli działanie danego naboru. Takie jest założenie, które weryfikuje rzeczywistość, a urzędnicy narzekają, że musza odbierać setki telefonów dziennie i odpowiadać na pytania – mimo iż podobno wszystko jest w dokumentacji. Jednym z takich pojęć, które może sprawiać problemy mniej wtajemniczonym, jest „obszar strategicznej interwencji”. Na przykładzie Dolnego Śląska.

Obszary Strategicznej Interwencji – definicja

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) – to wyznaczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego obszary o wspólnych potencjałach i problemach.

 

W województwie dolnośląskim do Obszarów Strategicznej Interwencji należą:

 

  1. Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – zachodnia i centralna część powiatu średzkiego, południowo – zachodnia i południowo – wschodnia część powiatu wrocławskiego, centralna i południowa część powiatu oławskiego z miastem Oława, powiat strzeliński
  2. Obszar Interwencji Doliny Baryczy – powiat milicki, powiat górowski, powiat wołowski, północna i wschodnia część powiatu trzebnickiego bez miasta Trzebnica, powiat oleśnicki z miastem Oleśnica bez południowo – zachodniej części powiatu
  3. Legnicko – Głogowski Obszar Interwencji – powiat głogowski, powiat polkowicki, powiat lubiński, powiat legnicki, powiat jaworski, południowo – wschodnia część powiatu złotoryjskiego bez miasta Złotoryja
  4. Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowicki Obszar Interwencji – powiat dzierżoniowski, powiat ząbkowicki, powiat kłodzki bez północnej części powiatu
  5. Zachodni Obszar Interwencji – powiat zgorzelecki, powiat lubański, powiat bolesławiecki, północna część powiatu lwóweckiego, północno – zachodnia część powiatu złotoryjskiego.

 

btn_wyslij_zapytanieCzytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Źródło: szczegółową mapkę można znaleźć na str. 7 dokumentu – OSI dla województwa dolnośląskiego.

 

Oprócz Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) istnieją ZIT dla województwa dolnośląskiego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Obszary ZIT dopełniają terytorium województwa dolnośląskiego, który nie został wyodrębniony dla OSI. Dla obszarów ZIT również przewidziane są nabory dotacyjne w województwie dolnośląskim.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,