Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja opinia o innowacyjności – dotacje na innowacje

W poprzednim wpisie wspomnieliśmy o tym, że około ¼ projektów (szacunkowo) ubiegających się o dotacje unijne w mijającej perspektywie 2007-2013, wymagała posiadania opinii o innowacyjności. Wiązało się to m. in. z tym, że założeniem instytucji  rozdysponowujących środki pieniężne, przeznaczone na dotacje, było zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Jak poprzednia perspektywa polepszyła innowacyjność Polski? Niezbyt udanie, czego dowodem jest wciąż jedna z ostatnich pozycji w rankingu innowacyjności państw UE oraz fakt, że na kolejne lata zamierza się zwiększyć wydatki publiczne na badania i rozwój z obecnych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Czy to pomoże? Przekonamy się za kilka lat. Jednak w nowych naborach w latach 2014-2020, opinie o innowacyjności będą prawdopodobnie bardziej potrzebne, niż w poprzedniej perspektywie.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

Czym jest opinia o innowacyjności?

Opinia o innowacyjności  jest obiektywną opinią eksperta na temat technologii, która jest planowana do wdrożenia w danym podmiocie realizującym nowy projekt / inwestycję.  Dzięki posiadaniu takiej opinii, zwiększa się szansę na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Opinia o innowacyjności jest w tym wypadku bardzo pomocna. Jednak nie wszystkie nabory stawiają wymóg posiadania takiej opinii, nie jest to obligatoryjne, a bynajmniej nie było obligatoryjne, co może się zmienić i zapewne się zmieni, w nowej perspektywie. Nawet w przypadku, jeśli taka opinia o innowacyjności nie jest wymagana, to jej załączenie do wniosku o dofinansowanie, może zwiększyć szansę na pozytywny rezultat oceny i podnieść „prestiż” projektu.

Co powinna zawierać opinia o innowacyjności?

  • dokładną charakterystykę planowanej do wdrożenia technologii,
  • okres, w jakim jest ona stosowana w kraju.

Gdzie uzyskać opinię o innowacyjności?

  • uczelnia wyższa,
  • instytuty przemysłowe,
  • jednostki B+R (badawczo – rozwojowe),
  • centra B+R,
  • organizacja techniczna.

Warunki uzyskania opinii o innowacyjności

  • średni okres potrzebny na uzyskanie może wynieść ok. 2 tygodni,
  • wymagany opis technologii (opis branży – w celu znalezienia odpowiedniego specjalisty i oceny poświęconego czasu na stworzenie opinii oraz ceny takiej opinii.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,