Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja outsourcing

Outsourcing to powierzenie przez organizację realizacji określonego procesu usługodawcy określając szczegółowo efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskać, ale bez instrukcji dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym zakresie zleceniobiorcy. Innymi słowy w przypadku outsourcingu sposób realizacji zleconych zadań jest w kompetencji zleceniobiorcy, a zleceniodawca określa jedynie oczekiwania dotyczące efektów działania zleceniobiorcy.

W ramach outsourcingu realizowane są zwykle te wewnętrzne zadania organizacji, które mają powtarzalny charakter. Wyróżnia się outsourcing naprawczy (mający na celu wyjście przedsiębiorstwa z konkretnej, niekorzystnej sytuacji), dostosowawczy (zmiana struktury firmy dla lepszego dopasowania do nowych warunków rynkowych) oraz rozwojowy (zmiany prowadzące do efektywnego funkcjonowania w przyszłości, wynikające z odczytywania trendów rynkowych).

 Podstawowe korzyści z outsourcingu:

  • podniesienie jakości,
  • obniżenie kosztów procesu,
  • dostęp do wysokiej klasy specjalistów bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników,
  • wzrost wydajności, efektywności i stabilności,
  • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem.

Czytaj więcej o outsourcingu finansowym i outsourcingu działu analiz.

Zapytaj jak możemy pomóc się rozwinąć Tobie i Twojej firmie.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy, Zakładanie firmy dnia 21.02.2013 o godz. 20:05
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Definicja outsourcing

Skomentuj

*