Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów Unii Europejskiej pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

Pomoc publiczna – definicja

  1. beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym;
  2. jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie;
  3. stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna;
  4. zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom; oraz
  5. wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż nie spełnienie choćby jednaj z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

 

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.
tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

Tagi:
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne, Dotacje, Słownik finansowy dnia 16.05.2013 o godz. 21:47
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*