Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja start up

dotacje dla firm - start

Czym jest start up? Niewielu zastanawia się nad definicją start up.

Określenie to znaczy po prostu biznes. Osoba, która prowadzi start up – startuje z budowaniem swojego biznesu, wykonuje pierwsze kroki na drodze przedsiębiorczości, pierwsze kroki na drodze do niezależności finansowej. Start up jest z reguły tworzony przez młodych ludzi, ale nie jest wykluczone tworzenie start up`ów przez starszych.

Ogólnej definicji brak – np. inną definicję start up stosują banki, a inną przykładowo fundusze inwestycyjne typu Venture Capital.

Definicja start up stosowana przez bank

Banki stosują bardzo prostą i jednolitą definicję start up. W ich rozumieniu, start up, to podmiot działający na rynku poniżej 1 roku. Taką definicję stosuje większość banków, jednak są wyjątki, np. traktowanie jako start up podmiotów do 2 lat działalności.  Dolna granica start up, to dla większości banków moment startu działalności.

Definicja start up stosowana przez fundusze, np. Venture Capital

Odmienną, od stosowanej przez banki, definicję start up, stosują fundusze Venture Capital. Podmioty te definiują start up bardziej jako „stan umysłu” przedsiębiorcy. Dla venture capital ważna jest mentalność przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w tego typu podmiotach obserwują zmiany na rynku i się do nich przystosowują, są elastyczni i stale ewoluują.

Pozostałe definicje start up

  • Spółka, która do dalszego rozwoju potrzebuje finansowania od inwestorów.
  • Podmiot szukający trwałego modelu biznesowego, w celu rozwoju podmiotu.
  • Podmiot, który posiada produkt (np. w początkowej fazie rozwoju), ale nie do końca ma pomysł jak go wprowadzić na rynek.
  • Podmiot do5 roku działalności – po tym okresie staje się dojrzałym podmiotem.
  • Pomysł rozpoczęcia biznesu.
  • Małe, przeważnie 1-osobowe podmioty, rozpoczynające działalność. 

Ogólnie przyjętej definicji start up brak.

Czytaj więcej o definicji biznes planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,