Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja strategia innowacji – zarządzanie innowacjami

Czy strategia innowacji zwiększy szansę na pozyskanie dofinansowania w latach 2015-2020? W perspektywie 2007-2013, dodatkowe punkty można było otrzymać za posiadanie opinii o innowacyjności. Wiązało się to m. in. z tym, że założeniem instytucji rozdysponowujących środki pieniężne, przeznaczone na dotacje, było zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Jak poprzednia perspektywa polepszyła innowacyjność Polski? Niezbyt udanie, czego dowodem jest wciąż jedna z ostatnich pozycji w rankingu innowacyjności państw UE oraz fakt, że na kolejne lata zamierza się zwiększyć wydatki publiczne na badania i rozwój z obecnych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Czy to pomoże? Przekonamy się za kilka lat. Jednak w nowych naborach w latach 2014-2020, opinie o innowacyjności będą prawdopodobnie bardziej potrzebne, niż w poprzedniej perspektywie. Ważniejsze mogą być jednak strategie innowacji – dodatkowe punkty będą przyznawane za posiadanie strategii innowacji – zarządzania innowacjami.

 

Opracuj strategię innowacji, aby Twój wniosek dotacyjny był wyżej oceniony.

 

Strategia innowacji – definicja

Strategia innowacji  przewiduje wdrożenie na rynek nowego produktu, usługi, metody marketingowej, procesu itp., który będzie w stanie zaspokoić wcześniej nie zaspokojone potrzeby nabywców lub zaspokoi te potrzeby w nowy sposób. Strategia innowacji w praktyce gospodarczej najczęściej rozpatrywana jest w kontekście przygotowania szerszej strategii przedsiębiorstwa, w której opisuje się generalną działalność przedsiębiorstwa zorientowaną na przyszły rozwój.

 

Czytaj więcej o innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Zarządzanie innowacjami

 

Nauka która zajmuje się problematyką innowacji, jest zarządzanie innowacjami. Według S. Kasprzyka zarządzanie innowacjami definiuje się jako całokształt czynności, które są niezbędne do przygotowania i praktycznego zastosowania nowych rozwiązań technicznych.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

 

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Słownik finansowy dnia 19.03.2015 o godz. 13:28
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Definicja strategia innowacji – zarządzanie innowacjami

Skomentuj

*