Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Strategia przedsiębiorstwa

Wg E. Portera stworzenie strategii oznacza opracowanie ogólnej formuły mówiącej o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza konkurować oraz jakie powinny być jego cele i jakie zasady postępowania będą potrzebne do realizacji tych celów.

Czym jest strategia przedsiębiorstwa?

R. Lynch w swojej pracy podaje natomiast wiele definicji strategii, zaznaczając jednocześnie, że nie istnieje coś takiego jak jedna uniwersalna definicja tego słowa. Niemniej jednak wg tego autora strategię przedsiębiorstwa zdefiniować można np. jako:

 

– „identyfikację celu organizacji oraz plany i działania podejmowane dla osiągnięcie tego celu” lub

– „poszukiwanie rynkowych sposobności, eksperymentowanie i rozwijanie w czasie przewag konkurencyjnych”

 

W prostszym ujęciu proponowanym przez D. Maister w opracowywaniu strategii „chodzi o opracowanie zestawu działań dzięki, którym usługi firmy będą miały dla klienta większą wartość niż usługi konkurencji”. Dalej za tym autorem warto powtórzyć, że po rozpoznaniu najbardziej atrakcyjnych rynków firma musi zdecydować, jak zmienić metody świadczenia usług, tak aby klienci mogli z nich czerpać większe korzyści w porównaniu z usługami najlepszych konkurentów.

 

Ponadto D. Maister pisze o tym, że nie należy zapominać  o tym że zmiana (wdrożenie strategii) polega na zmianie metod działania w celu wygenerowania większej wartości z usług świadczonych w tych segmentach rynku, w których firma już funkcjonuje.

 

Patrz: Model Biznesowy

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy, Zarządzanie dnia 7.01.2013 o godz. 20:24
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 komentarze wpisu: Definicja Strategia przedsiębiorstwa

Skomentuj

*