Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Studium wykonalności – czym jest studium wykonalności

W naszym poprzednim artykule przedstawialiśmy definicję biznes planu. Niniejszy artykuł będzie traktował o definicji studium wykonalności.

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności – to odmiana biznes planu, która jest szeroko stosowana przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym i niekomercyjnym.

btn_wyslij_zapytanie

Czym jest studium wykonalności? Definicja

Najprostsza definicja studium wykonalności, to definicja oznaczająca ocenę i analizę potencjału projektu, poprzez określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Studium wykonalności przeprowadza się w fazie formułowania projektu i powinno stanowić plan projektu. Stworzenie studium wykonalności jest zlecane przez pomysłodawcę/sponsora projektu, w celu oceny jego wykonalności – ocena pozytywna, bądź negatywna.

Studium wykonalności, to drobiazgowa analiza możliwości wykonania czegoś – muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Co powinno zawierać studium wykonalności?

Studium wykonalności składa się z wielu elementów – m.in. analizy rynku, analizy technicznej, analizy strategicznej oraz przede wszystkim z analizy ekonomicznej.

 

Poprawnie wykonana analiza wykonalności powinna zawierać:

 

  • opis stanu obecnego,
  • opis (model) stanu idealnego – przyszłego,
  • model opisujący system, w jakim funkcjonuje ulepszany przedmiot (i jego miernik), w tym zależność nakładów w porównaniu do postępu,
  • opis i deklaracja planowanego postępu (mierzalny cel projektu),
  • ocenę (ryzyko) wykonalności planowanego celu,
  • warianty alternatywne.

W literaturze można spotkać różne „definicje” studium wykonalności.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy dnia 17.11.2014 o godz. 14:35
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*