Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Teaser inwestycyjny (ang. investment teaser)

Teaser inwestycyjny jest podstawowym dokumentem, jakim posługuje się bank inwestycyjny, pomysłodawca (przyszły przedsiębiorca) lub firma doradcza (reprezentująca Klienta) do zaprezentowania kluczowych informacji dotyczących projektu inwestycyjnego.

Co to jest teaser inwestycyjny?

Teaser prezentowany jest zwykle szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów. Przekaz musi być opracowany w taki sposób, aby maksymalnie zainteresować potencjalnego odbiorcę, a jednocześnie nie zdradzić zbyt wiele informacji, co uchroni pomysłodawcę/przedsiębiorcę przed nieuprawnionym zawłaszczeniem posiadanego know-how.

W razie zainteresowania inwestora zazwyczaj podpisywana jest umowa o zachowaniu poufności (ang. NDA: non-disclosure agreement), po czym przekazywany jest szczegółowy biznes plan przedsięwzięcia/szczegółowe dane przedsiębiorstwa (patrz due diligence).

Teaser inwestycyjny zwykle opracowywany jest na podstawie biznes planu i często wykorzystywany jest przez podmioty na wczesnym etapie rozwoju (start up) jako materiał mający pomóc w pozyskaniu finansowanie na rozwój biznesu. Odbiorcami takich dokumentów są zwykle: fundusze inwestycyjne, inwestorzy prywatni działający jako aniołowie biznesu (ang. business angel). Bywa, że Teaser opracowywany jest jako dokument pierwotny wobec biznesplanu, który opracowywany jest dopiero kiedy potencjalni inwestorzy wykażą zainteresowanie projektem.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy, Źródła finansowania dnia 11.02.2013 o godz. 16:53
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*