Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Term Sheet

Term Sheet standardowo opracowywany jest w procesie inwestowania przez Aniołów Biznesu i stanowi potwierdzenie nawiązania współpracy (rozpoczęcia rozmów) i podstawę do przygotowania umowy inwestycyjnej. Term Sheet ma charakter zbliżony do listu intencyjnego – jest zwykle pierwszym dokumentem formalnie podpisywanym przez potencjalnych partnerów.

Term Sheet

Term Sheet jest dokumentem, w którym obie strony (pomysłodawca, inwestor, przedsiębiorcy) określają/uzgadniają podstawowe warunki zamierzonej transakcji. Zasadniczo koncentruje się on na kwestiach o charakterze biznesowym (zawiera „biznesowe ułożenie” planowanej transakcji). Ogólne założenia tego dokumentu są następnie przedmiotem szczegółowych regulacji np. w umowie inwestycyjnej i/lub w umowie spółki.

Term Sheet stanowi ustalony przez strony plan działań warunkujących nawiązanie przez strony współpracy (dokonanie inwestycji) i zawiera ustalone przez strony kluczowe działania „do wykonania”.  Term Sheet zawiera z reguły progowe, widełkowe, rzadziej z góry „na sztywno” określone planowane udziały stron w przyszłym wspólnym przedsięwzięciu. Ustalenie szeregu warunków biznesowych wspólnego przedsięwzięcia już na etapie Term Sheet zapewnia stronom pewność, co do warunków brzegowych transakcji.

Rozmowy prowadzone celem ustalenia zapisów Term Sheet służą uzyskaniu ramowego konsensusu stron już na początkowych etapie rozmów, co pozwala zweryfikować istnienie rzeczywistego pola do współpracy. Opracowanie Term sheet pozwala ujawnić możliwe do zidentyfikowania (od samego początku) wymaganiach stron, których ujawnienie się dopiero po długich np. kilkutygodniowych negocjacjach mogłoby oznaczać niepotrzebną znaczą stratę czasu i pieniędzy.

 

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.
tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

Tagi:
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne, Słownik finansowy dnia 17.05.2013 o godz. 10:22
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Definicja – Term Sheet

Skomentuj

*